fbpx
Osnivačka Skupština SDA

Na današnji dan 1990. godine osnovana SDA

Na današnji dan, 26. maja 1990. godine u svečanoj sali hotela „Holiday Inn“ u Sarajevu, održana je osnivačka Skupština Stranke demokratske akcije (SDA). Osnivačkom Skupštinom je službeno ozvaničen početak djelovanja Stranke demokratske akcije, koja od tog dana, pa sve do danas, uspješno participira u političkim procesima Bosne i Hercegovine.

Inicijativni odbor za osnivanje SDA bio je sačinjen od 40 intelektualaca, umjetnika i poduzetnika koji su dolazili iz raznih gradova, iz Sarajeva, Mostara, Zagreba, Banje Luke i Ljubljanje, a za prvog predsjednika Stranke demokratske akcije izabran je Alija Izetbegović.

„Siguran sam da tumačim najdublja osjećanja muslimanskog naroda ako kažem da on neće dozvoliti komadanje Bosne. Sramni sporazum Cvetković – Maček o podjeli ove zemlje je mrtav. Za to je garancija snaga koja se danas rađa u ovoj sali“ kazao je na osnivačkoj Skupštini Alija Izetbegović, a samo obraćanje prvog predsjednika SDA popraćeno je glasnim aplauzom.

Same aktivnosti oko formiranja stranke počele su još 1989. godine, odnosno tačno godinu dana nakon izlaska Alije Izetbegovića iz zatvora, a osnivanje je zvanično najavljeno na konferenciji za medije 27. marta 1990. godine.

Programskom deklaracijom SDA je definisana kao „politički savez građana Jugoslavije koji pripadaju muslimanskom kulturno-historijskom krugu, kao i drugih građana Jugoslavije koji prihvataju program i ciljeve Stranke“. Kao poseban interes i princip budućeg djelovanja SDA predstavljena je ideja očuvanja Bosne i Hercegovine kao države Muslimana, Srba i Hrvata.

U periodu koji će uslijediti nakon osnivanja stranke, SDA je odigrala veoma bitnu ulogu za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Bila je ključni nosilac aktivnosti u realizaciji i implementaciji referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a u periodu agresije na Republiku BiH, SDA je djelovala i kao organizator Armije Republike Bosne i Hercegovine, vojske koja je branila narod i domovinu.

Na prvim višestranačkim izborima koji su održani u novembru 1990. godine, SDA je osvojila 86 od ukupo 240 mandata u Skupštini SRBiH, a od tadašnjih sedam članova Predsjedništva, trojica su bili kandidati Stranke demokratske akcije. Na prvim poslijeratnim izborima koji su održani 1996. godine, SDA je osvojila najveći broj glasova.

U septembru 1997. godine je održan 2. Kongres Stranke demokratske akcije, na kojem je SDA redefinisana kao „politički savez građana koji prihvataju program i ciljeve Stranke“.

Ovom prilikom u ime Gradske organizacije SDA Mostar, svim članovima i simpatizerima, čestitamo 31. godišnjicu osnivanja Stranke demokratske akcije.