fbpx
Prof. dr. Đani Rahimić

Prof. dr. Đani Rahimić – nosilac gradske liste Koalicije za Mostar i kandidat za gradonačelnika Mostara

Izvršni odbor Gradske organizacije SDA Mostar, nakon prethodnih konsultacija sa političkim strankama koje čine Koaliciju za Mostar i uz njihovu apsolutnu podršku, donio je Odluku da nosilac gradske liste i kandidat za gradonačelnika Mostara bude Đani Rahimić, doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva i ugledni mostarski aktivista i poduzetnik.

Prof.dr. Đani Rahimić rođen je 1982. godine u Mostaru, gdje je završio Osnovnu školu “Svetozar Ćorović”, Srednju građevinsku školu i Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Nakon toga, upisuje i uspješno završava postdiplomski studij na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2015. godine stekao je titulu doktora nauka, odbranivši doktorsku disertaciju na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Dugi niz godina angažovan je kao profesor na Građevinskom fakultetu, a istovremeno je i uspješan poduzetnik u realnom sektoru. Radio je na velikom broju projekata u nekoliko građevinskih preduzeća, a trenutno obnaša i poziciju vršioca dužnosti direktora JP Komunalno Mostar, gdje svojim znanjem i idejama svakodnevno Mostar čini boljim i ljepšim gradom.

Autor ili koautor je jedne knjige i 17 naučnih radova. Član je Društva za geotehniku BiH. Aktivno govori engleski jezik, a poznaje i njemački i španski jezik.

Pored svega navedenog, brojni Mostarci Đanija Rahimića poznaju po projektu potpune rekonstrukcije i uređenja platoa na brdu Fortica, sa prelijepom Skywalk (nebeskom) stazom, planinskim domom, velikom državnom zastavom, ziplineom, parkom, restoranom i popratnim objektima te parking prostorom. Dr. Đani Rahimić je svakako, sa svojom vizijom, idejama i inicijativama, jedan od najzaslužnijih za realizaciju ovih projekata koji su od Fortice učinili jednu od najljepših turističkih atrakcija u Hercegovini.