fbpx

Registracija stranke

BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
ODJEL REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OVOG SUDA
BROJ RF-1188/06 Sarajevo 10.05. 2006g.

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj R-I-7/90 od 13.6.1990 godine Upisana je u registar Udruženja Stranka Demokratske akcije, upis je izvršen pod reg. brojem 7, knjiga I dana 13. juna 1990 godine.

Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj R-I-7/01 od 16.1.2002 godine, promjenjeno je sjedište Političke organizacije Stranke Demokratske akcije isto je u Sarajevu ulica Mehmeda Spahe broj 14.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj R-1/05 od 19.12. 2005 godine mjenjaju se Ciljevi i zadaci Stranke demokratske akcije isti su upisani:

 • očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitnosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica,
 • zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u evrposke i svjetske organizacije,
 • afirmacije bosanskog indetiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine,
 • afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi, razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini,
 • demokratiju u društvenom političkom, životu i funkcioniranje pravne države,
 • afirmaciju ljudskih prava i slobodana,
 • slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama gradjana,
 • dosljedno provodjenje principa tržišne privrede, ravrnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika,
 • odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva,
 • unapredjivanje socijalnih prava,
 • zalaganje za prava Bošnjaka u Sandžaku i zemljama regiona,
 • razvijanje saradnje i jačanje veza sa BIH dijasporom i
 • afirmacija mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život .

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-F1-16-000001 od 06.04.2016. godine lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Stranke demokratske akcije upisan je: BAKIR IZETBEGOVIĆ – predsjednik stranke.