fbpx

Asocijacija mladih SDA

Asocijacija mladih predstavlja najbrojniju i najorganizovaniji politički podmladak u Mostaru. Kroz predhodne godine Mladi SDA Mostar davali su svoje predstavnike u Gradsko vijeće Grada Mostara, što zasigurno predstavlja najjači argument o snazi i značaju AM u okviru Grada Mostara. Predsjednici AM GO SDA Mostar su bili inicijatori formiranja Vijeća mladih u Gradu, te su svojim angažmanom i zalaganjem doprinijeli da iste institucije danas imaju kvalitetan rad, prostorije za mlade i budžet za mlade. Također smo u Budžetu Grada inicirali stavku za stipendije i Sportski savez Grada Mostara.

Članovi Asocijacije mladih SDA

Harun Kurtović

Predsjednik

Jasmin Pandur

Potpredsjednik

Aldin Mustafić

Potpredsjednik

Mirza Čamo

Sekretar

Muamer Pirušić

Član

Faris Trešnjo

Član

Amar Kukolj

Član

Amra Merzić

Član

Ajla Gudić

Član

Džani Pajić

Član

Amar Pajo

Član

Haris Đipa

Član

Amar Handžo

Član

Samra Eminović Isić

Član

Muharem Zolj

Član

Kenan Bralj

Član

Emir Bebanić

Član

Omar Lapo

Član

Neldin Pendić

Član

Muhamed Mušić

Član

Enis Rahić

Član

Zulfo Kuko

Član

Nihad Šemić

Član

Haris Stranjak

Član

Azer Zekić

Član

Asmir Puce

Član

Amar Manjura

Član