Asocijacija mladih SDA

Asocijacija mladih predstavlja najbrojniju i najorganizovaniji politički podmladak u Mostaru. Kroz predhodne godine Mladi SDA Mostar davali su svoje predstavnike u Gradsko vijeće Grada Mostara, što zasigurno predstavlja najjači argument o snazi i značaju AM u okviru Grada Mostara. Predsjednici AM GO SDA Mostar su bili inicijatori formiranja Vijeća mladih u Gradu, te su svojim angažmanom i zalaganjem doprinijeli da iste institucije danas imaju kvalitetan rad, prostorije za mlade i budžet za mlade. Također smo u Budžetu Grada inicirali stavku za stipendije i Sportski savez Grada Mostara.

Članovi Asocijacije mladih SDA

Alen Jaganjac

Predsjednik

Jasmin Pandur

Podpredsjednik

Irnes Beglerović

Podpredsjednik

Adis Ćorić

Sekretar

Feđa Klarić

Predsjednik OGP Stari Grad

Haris Đipa

Član

Armin Kovači

Predsjednik OGP Jugozapad

Samra Isić

Član

Enida Jelovac

Član

Aldin Mustafić

Član

Muamer Pirušić

Član

Melisa Čadra

Član

Amra Merzić

Član

Amar Džiho

Član

Nelis Kovačević

Predsjednik OGP Jug

Amar Manjura

Predsjednik OGP Zapad

Sinan Crnomerović

Predsjednik OGP Zapad

Haris Stranjak

Član

Haris Šabanović

Član

Emir Tipura

Predsjednik OGP Sjever

Arnel Džeko

Član

Adis Škaljić

Član

Čusto Edin

Član

Tina Balić

Član

Ćeranić Merima

Član

Bralj Kenan

Član