fbpx

Politika privatnosti

Gradska organizacija Stranke demokratske akcije Mostar (u nastavku: SDA Mostar) nastoji u svom djelovanju biti usklađena sa svim relevantnim zakonskim odredbama i propisima koji se odnose na lične podatke.

Ovaj dokument određuje osnovne principe po kojima SDA Mostar obrađuje lične podatke članova, simpatizera, donatora, poslovnih saradnika, zaposlenika, dobavljača i drugih te utvrđuje uloge i odgovornosti u svim dijelovima i organizacijama SDA Mostar prilikom obrade ličnih podataka, u skladu sa GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. (u daljnjem tekstu: Uredba), Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (u daljem tekstu Zakon) i internim aktima. SDA Mostar je prepoznao važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka svih pojedinaca koji se pojavljuju kao učesnici u svim procesima.

SDA Mostar putem ove Politike izražava spremnost na poštivanje Uredbe i Zakona.

Korisnici ovog dokumenta su svi članovi i zaposlenici SDA Mostar, simpatizeri stranke, kao i sve treće strane koje SDA Mostar angažira.

Osnovni pojmovi


U ovom poglavlju možete naći objašnjenja za osnovne pojmove koji se nalaze u Politici zaštite podataka.

 • Lični podaci – podrazumjevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (ime, prezime, telefonski broj, matični broj, e-mail adresa itd.)
 • Voditelj obrade – subjekt koji utvrđuje svrhu, uslove i način obrade ličnih podataka
 • Izvršitelj obrade – subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade.
 • Agencija za zaštitu ličnih podataka – državna agencija čiji je zadatak da štiti podatke i privatnost, nadgleda procese primjene Uredbe, te aktivno provodi Uredbu o zaštiti podataka.
 • Službenik za zaštitu podataka (DPO) – uposlenik zadužen za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu sa politikom i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe.
 • Obrada ličnih podataka – bilo koja akcija koja se provodi nad ličnim podacima, automatski ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu izvještaja za zapise i slično
 • Član/Korisnik – subjekt koji posjećuje internet stranicu www.sdamostar.ba

Svrha prikupljanja ličnih podataka


Kako bi SDA Mostar bio u mogućnosti zastupati interese svojih članova i simpatizera, pravovremeno i dosljedno ih informisati o aktivnostima, nužno obrađuje njihove lične podatke koji su neophodni za kvalitetan angažman. U suprotnom, odnosno ukoliko korisnik odbije ustupiti takve lične podatake, SDA Mostar neće biti u mogućnosti pružiti mu povratnu informaciju.

Lične podatke pojedinaca prikupljamo zbog:

 • zakonskih obaveza – podatke prikupljamo i šaljemo putem različitih papirnatih i digitalnih obrazaca u različite institucije Državne uprave u cilju prijave, odjave ili promjene statusa i prava radnika, istražnih radnji i sudskih procesa,
 • upisa kandidata registar članova SDA Mostar, vođenje evidencije i sačinjavanje arhive,
 • radi unaprijeđenja sistema pristupa informacijama i blagovremenog informisanja članova/korisnika.

U svrhu prikupljanja podataka koristimo:

Naša stranica može sadržavati eksterne veze na druge internetske stranice kojima SDA Mostar ne upravlja i za koje nije odgovorna.

Načela obrade podataka


Prilikom obrade ličnih podataka članova i korisnika internet stranice SDA Mostar se pridržava sljedećih osnovnih načela:

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost – SDA Mostar će obrađivati lične podatke ispitanika u skladu sa važećim propisima i obuhvaćajući sva prava članova/korisnika te će prema Uredbi pružati članovima/korisnicima sve potrebne informacije o tome koji se lični podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju. Na zahtjev osigurati članovima/korisnicima uvid u njihove podatke, obrazloženje obrade, temelja i zakonitosti obrade. Korisnik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja ličnih podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 • Ograničenje svrhe – lični podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjenje količine podataka – SDA Mostar prikuplja i obrađuje lične podatke na način da su ti podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Svaka organizaciona jedinica unutar SDA Mostar osigurava da se ovo načelo adekvatno primjenjuje.
 • Tačnost i ažurnost – SDA Mostar osigurava da su podaci tačni te će poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se lični podaci koji nisu tačni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. U tu svrhu korisnici koji su u poslovnom odnosno ugovornom odnosu s SDA Mostar imaju pravo i obavezu ažuriranja svojih ličnih podataka.
 • Ograničenje čuvanja – lični podaci članova čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se lični podaci obrađuju, a dalje ukoliko za to postoji legitimni interes (npr. ukoliko služe kao dokaz u sudskom ili istražnom postupku).
 • Cjelovitost i povjerljivost  – SDA Mostar prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Provođenje ovog načela osigurava implementacijom sistema koji ima za cilj ograničenje pristupa podacima, detekciju i zaštitu od curenja podataka, metodama nadzora nad pristupom podataka i sl.

Svaka organizacijska jedinica SDA Mostar kao i izvršitelj obrade dužna je osigurati pridržavanje gore navedenih načela prilikom obrade ličnih podataka za koje je nadležna.

U skladu sa navedenim načelima, radnici SDA Mostar će pristupati ličnim podacima ispitanika ovisno o njihovim ovlaštenjima, a kako bi uspješno obavili poslove vezane uz pojedina radna mjesta.

SDA Mostar će podatke korisnika proslijediti drugim pravnim osobama i državnim institucijama u slučaju kad za to postoji zakonska osnova.

Prava članova/korisnika


SDA Mostar će korisniku svoje internet stranice u trenutku prikupljanja ličnih podataka pružiti informacije o:

 • identitetu i kontaktnim podacima SDA Mostar kao voditelja obrade,
 • kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka (DPO),
 • svrhama obrade radi kojih se prikupljaju lični podaci te pravnu osnovu za obradu,
 • legitimnim interesima SDA Mostar,
 • primateljima ili kategorijama primatelja ličnih podataka,  ako takvih primatelja ima,
 • namjeri prijenosa ličnih podataka trećim zemljama, ako takva namjera postoji,
 • period čuvanja podataka,
 • pravu ispitanika na pristup ličnim podacima, ograničenju obrade i brisanje podataka,
 • pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.

Prava članova/korisnika na osnovu Uredbe, Zakona i ove Politike su:

Pravo na pristup podacima – korisnik ima pravo dobiti od SDA Mostar potvrdu obrađuju li se njegovi lični podaci te ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup ličnim podacima i informacije o svrhi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će lični podaci biti otkriveni, postojanju prava da zatraži ispravak, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka te prava na ulaganje pritužbe nadzornom tijelu.

Pravo na ispravak – korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od SDA Mostar ispravku netačnih ličnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune lične podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje – korisnik ima pravo od SDA Mostar zatražiti brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo tražiti i dobiti ograničenje.

Pravo na prigovor – korisnik ima pravo na osnovu svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega.

SDA Mostar će članu/korisniku na njegov zahtjev pružiti informacije o preduzetim radnjama vezanima uz navedena prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Iznimno, SDA Mostar može iz opravdanih razloga produžiti rok za odgovor o čemu će obavijestiti ispitanika.

Informacije se pružaju u pisanom obliku ili drugim sredstvima, ako je prikladno i elektronskim putem. Ako to zatraži član/korisnik, informacije će se pružiti i usmenim putem, pod uslovom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika.

U slučaju da SDA Mostar ne postupi po zahtjevu, obavijestit će ispitanika o razlozima  i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Period čuvanja podataka


Vaši lični podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili za razdoblje propisanog zakonom, ili za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora. Podaci prikupljeni na temelju pristanka biće izbrisani i prije Vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta. Lični podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

Podaci se čuvaju u različitim vremenskim periodima zavisno od svrhe za koju se prikupljaju.

Politika kolačića (Cookies)


Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tokom pristupa. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika – koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Internet stranica SDA Mostar (https://sdamostar.ba) sakuplja dvije vrste kolačića (Cookies).

 • Obavezne kolačiće (Cookies) radi ostvarivanja zadatka nesmetanog rada web stranice
 • Statističke kolačiće (Cookies) kojima dozvoljavate praćenje statistike posjeta internet stranice, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) upotrebljavaju se za podešavanje oglasa prilikom ponovnog posjeta stranici.

Server na kojem se nalazi ova internet stranica zaštićen je sa svim vrstama zaštite kako bi se obezbjedila privatnost i sigurnost podataka.

Onemogućavanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem internet browseru. Onemogućavanjem kolačića, postoji mogućnost da nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše internet stranice.

Da bi saznali kako kontrolisati kolačiće u vašem browseru posjetite dolje navedene linkove:

Microsoft EdgeInternet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxSafariOpera

Više informacija o kolačićima pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Povjerljivost i pristup podacima


Ovom izjavom GO SDA Mostar se obavezuje da će shodno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka (Uredba) čuvati povjerljivost svih ličnih podataka kojima ima pravo i mogućnost pristupa, te da ćemo iste lične podatke koristiti isključivo u naznačenu (propisanu) svrhu.

Služba za zaštitu podataka


U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših ličnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našoj službi za zaštitu podataka putem kontakta. Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših ličnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci
Gradska organizacija SDA Mostar
Rade Bitange 13, 88000 Mostar, BiH
T: +387 36 578 243
E: info@sdamostar.ba

Tajnost podataka


Naglašavamo da prilikom posjeta ovim stranicama vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati, prodavati ni prenositi podatke koje smo primili (osim u slučajevima propisanim Uredbom).

Izmjene Politike privatnosti

Sve promjene Politike privatnosti ažuriraju se na ovoj stranici zajedno sa datumom izmjene dolje kako slijedi.


Ova Pravila Politike privatnosti zadnji put su izmijenjena 28.08.2020. godine.