fbpx

Druga sjednica Skupštine GO Žene SDA Mostar

U srijedu, 14. jula 2021. godine sa početkom u 19:00 sati, u prostorijama Kulturnog centra Mostar – Sjever, održana je Druga sjednica Skupštine Gradske organizacije Žene SDA Mostar.

Na samom početku sjednice, usvojen je izvod iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Gradske organizacije Žene SDA Mostar, a zatim i izvještaj o radu za 2020. godinu. Pored toga je jednoglasno usvojen i Akcioni plan GO Žene SDA Mostar za 2021. godinu, te izbor delegatkinja za Skupštinu Kantonalne organizacije Žene Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Sjednici je kao gost prisustvovao potpredsjednik Gradske organizacije SDA Mostar, Emir Tipura, koji je u okviru Skupštine upoznao prisutne članice sa aktuelnom političkom situacijom u Gradu Mostaru.

Predsjednica Izvršnog odbora Gradske organizacije Žene SDA Mostar, Mumbera Berberović, u okviru svog obraćanja je upoznala prisutne članice Skupštine o radu i aktivnostima GO Žene SDA Mostar i to za period januar-juli 2021. godine.

Skupština GO Žene SDA Mostar je jednoglasno donijela određene zaključke, koji se odnose na nastavak kontinuiranog rada na terenu kroz organe stranke, rad i podršku aktivnostima viših organa Organizacije Žene SDA, kao i na nastavak realizacije projekta izgradnja mostova prijateljstva sa Općinskim i Gradskim organizacijama Žene SDA širom Bosne i Hercegovine.

Sjednici je pored pored potpredsjednika Emira Tipure, prisustvovao i Alija Šunje, predsjednik OGP SDA Mostar Sjever, Harun Kurtović, predsjednik GO AM SDA Mostar, Adem Macić, predsjednik MO SDA Bijelo polje, Alisa Hajdarović, predsjednica KO Žene SDA HNK i Fahreta Brašnić, članica Predsjedništva Organizacije Žene SDA.