fbpx

Saopštenje za javnost

U povodu održane javne prezentacije u Blagaju dijela trase Koridora 5C, koja prolazi južnim dijelom Grada Mostara, Gradski odbor SDA Mostar naglašava da je ovaj događaj i upriličen da bi se čuo glas građana, te uvažili njihovi argumenti u najvećoj mogućoj mjeri.

SDA Mostara je vrlo dobro upoznata sa stavovima lokalne zajednice i svojim će djelovanjem nastojati, u okviru zvaničnih institucija Grada, Kantona i Federacije, zastupati i promovisati njihove interese.

Podsjećamo javnost da je upravo GO SDA Mostar taj koji je u više navrata djelovao u pravcu pronalaženja rješenja koja bi maksimalno zaštitila građane i njihovu imovinu.

SDA će, u okviru svih svojih tijela i institucija vlasti u kojima je zastupljena, i dalje nastaviti sa promocijom interesa lokalne zajednice. Naši predstavnici i zastupnici u vlasti su uvijek bili i biće glasnici naroda koji im je ukazao povjerenje i po tom pitanju se ništa neće niti može promijeniti.

Sve one koji su problematiku trase autoceste južnim dijelom Mostara pokušali zloupotrijebiti za dnevnu politiku i samo njima poznate interese, želimo podsjetiti da ni izbliza nisu bili tako glasni kada se razgovaralo o nekim drugim, još nepovoljnijim trasama, koje bi potpuno izolovale ovaj dio Hercegovine i lokalno stanovništvo.

GO SDA Mostar smatra da je autocesta na Koridoru 5C kičma razvoja, ne samo ovog dijela Hercegovine, nego i cijele države i zato je potrebno iznaći takvo rješenje trase, koje će biti najmanje štetno po okolinu i stanovništvo, ali koje će promovisati razvoj Grada Mostara i okoline.

Gradski odbor SDA Mostar


Komentariši