fbpx

Pismo Visokom predstavniku Gdinu. Valentin Inzko

Poštovani,
Gradski odbor SDA Mostara je na sjednici održanoj 22.01.2013. raspravljao o novom pozivu OHR-a za plenarni sastanak na kome bi se razmatrala platforma za preustroj organizacije Grada Mostara.

Upoznavši se sa materijalima, koji su dostavljeni u obliku teza, GO SDA Mostar je konstatovao da radni materijali ne sadrže niti jednu sugestiju ili prijedlog, koji je Klub Bošnjaka Gradskog vijeća Grada Mostara dostavio OHR-u. i koji su izneseni u bileteralnim razgovorima u predhodnom periodu.

Iako su naši stavovi bili predmet bilaterarnih razgovora sa OHR-om, još jednom se nameće činjenica da OHR ima unaprijed selektirane polazne elemente. Oni ne zadovoljavaju ni minimalne prijedloge koje je iznio Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću.

Kako je stajalište SDA već jasno izneseno: da bez ravnopravnog tretiranja prijedloga Kluba Bošnjaka nema učešća ni SDA u tim razgovorima; i nakon što smo se ponovo uvjerili da se od poslednjeg plenarnog zasjedanja nije ništa bitno promjenilo; Gradski odbor SDA Mostara je zaključio da neće učetvovati na plenarnom sastanku zakazanom za 23.01.2013.

Gradski odbor SDA Mostara je prepoznao javno korištenje “gradonačelnikovih sinidikata” od strane OHR-a i osuđuje kreiranje haosa, kako bi putem dodatnog pritiska iznudilo nametanje svojih stavova zajednički pripremljenim sa političkim strankama koje nemaju potreban kapacitet za implementaciju onog što OHR želi nametnuti.

Posebno se osvrćemo na arogantno ponašanje Krisa Beneta koji sa svojim selektivnim razgovorima upravo podstiče nered u Mostaru.
Za vrijeme svog “izletničkog” boravka u Mostaru, Kris Benet je ostvario tek kurtoazni kontakt sa SDA, u kojem nije bilo mjesta za uvažavanje naše strane. Zbog toga će Gradski odbor SDA procijeniti daljnje kontakte sa ovim predstavnikom OHR-a.

Predsjednik GO SDA Mostar
Dr. Zijad Hadžiomerović


Komentariši