fbpx

Salem Marić
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar

Izvršni odbor Gradske organizacije SDA Mostar

Salem Marić

Predsjednik GO Mostar

Alija Đulić

Podpredsjednik GO Mostar

Alija Šunje

Podpredsjednik GO Mostar

Suad Hasandedić

Član

Ibrahim Kašić

Član

Murat Ćorić

Član

Mustafa Škoro

Član

Alija Šunje

Član

1. Salem Marić, predsjednik GO SDA Mostar
2. Elvira Dilberović, potpredsjednica
3. Emir Tipura, potpredsjednik

Ogranak Gradskog područja Stari grad
1. Adil Šuta, predsjednik OGP
2. Dalida Demirović, član
3. Anel Droce, član
4. Suad Hasandedić, član
5. Esad Pobrić, član
6. Suad Špago, član

Ogranak Gradskog područja Sjever
1. Alija Šunje, predsjednik OGP
2. Irfan Ćorić, član
3. Zijat Mušić, član
4. Džafer Alić, član
5. Mensur Turkić, član

Ogranak Gradskog područja Jugoistok
1. Ramiz Fajić, predsjednik OGP
2. Ibrica Berberović, član
3. Ibro Husnić, član
4. Haris Šabanović, član

Ogranak Gradskog područja Jug
1. Alis Čolaković, predsjednik OGP

Ogranak Gradskog područja Jugozapad
1. Samir Sunagić, predsjednik OGP

Ogranak Gradskog područja Zapad
1. Enita Vejzović, predsjednica OGP