fbpx
Aktivnosti Blagaj

Blagaj mora biti definisan i projektovan kao turistički top proizvod

U okviru predizbornih aktivnosti kandidati Koalicija za Mostar 2020 danas su svoj program predstavili građanima Blagaja.

Ines Gološ, kandidatkinja na listi Koalicije za Mostar 2020 iz Gradskog područja Jugoistok, rekla je kako će se zalagati za uređenje rekreacione zone Bune i Bunice.

Aktivnosti Blagaj

„Poznato je da je Blagaj turistički centar Hercegovine i kao takav mora biti definisati i projektovan kao turistički top proizvod. Ukoliko dobijem podršku građana i budem izabrana u Gradsko vijeće, zalagat ću se za  izgradnju vodovoda u naseljima Kosor i Kosorska Glavica, za adekvatnu pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i uvođenje ekološke policije na području cijelog grada“, istakla je Gološ naglasivši da će se zalagati za rekonstrukciju puta prema Blagaju i izgradnju biciklističke staze s ciljem intenzivnijeg razvoja turizma.

„Planirana je izgradnja ljetne pozornice – amfiteatra i dječijeg igrališta na lokalitetu Harmana“, rekla je Gološ. 

Uz to, kandidatkinja Gološ je pozvala sugrađanke i sugrađane da glasaju na predstojećim lokalnim izborima: „Nakon dvanaest godina pružena nam je prilika da glasamo i molim vas da je iskoristimo na najbolji način. Naš grad i naš narod zaslužuju bolje uslove za život.“

Jasmin Pandur, kandidat Koalicije za Mostar 2020 iz gradskog područja Jugoistok, ističe da je potencijal Jugositoka s aspekta turizma, sportskog turizma i ekološkog razvoja zaista veliki.

Aktivnosti Blagaj

„Ono na čemu ću insistirati, ukoliko budem izabran, je izgradnja sportske dvorane u Osnovnoj školi Blagaj“, istakao je Pandur.

Kandidat Pandur je poručio građanima: „Ovo su prvi lokalni izbori nakon dvanaest godina. Osam godina nismo imali aktivnu zakonodavnu vlast. Pozivam sve sugrađane da izađemo na izbore kako bismo zajednički pokušali nadoknaditi ovih osam godina.“

Preuzeto sa: Koalicija za Mostar 2020