fbpx

Poštovani
mediji!

Pošto su se u pojedinim medijima pogrešno prenjeli razlozi nedolaska Gradskog odbora SDA Mostar na sastanak zakazan od strane Gradonačelnika Mostara, a odnosi se na kandidaturu Mostara za EPK 2024.godine u prilogu Vam dostavljamo dopis koji smo uputili Gradonačelniku.

Iz dopisa se jasno vidi da dajemo punu podršku ovom izuzetnom projektu ali želimo da bude u potpunosti transparentan imajući na umu činjenicu da Mostar, nažalost, nema Gradsko vijeće.

Mostar, 14.02.2019.godine

Predsjednik GO SDA Mostar
Salem Marić


Komentariši