fbpx

Zaključci sjednice Predsjedništva SDA

Predsjedništvo SDA smatra da je koalicija sa SBB-om doprinijela stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini. SDA očekuje da se što prije, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, izvrši imenovanje preostalih kadrova u Vijeću ministara BiH kako bi ovo tijelo nastavilo raditi u punom kapacitetu.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva SDA analiziran je stepen realizacije predizborne platforme SDA koja je većinom pretočena u Reformsku agendu. Prezentiran je, također, i program 100 strateških projekata za BiH i Federaciju BiH.

Predsjedništvo SDA ocijenilo je uspješnim rad Vijeća ministara, Federalne vlade i vlada na kantonalnim nivoima. Pozdravljene su aktivnosti na provođenju predizborne platforme SDA i usvojene Reformske agende. Pomaci na reformskom putu i na putu oporavka ekonomije su evidentni, ali ih treba intenzivirati kroz ubrzanu implementaciju Agende i aktiviranje Programa 100 strateških projekata, kako bi se ispunila predizborna obećanja SDA.

SDA smatra da predaju Aplikacije za članstvo u EU treba učiniti kredibilnom kroz hitno usvajanje Koordinacionog mehanizma koji bi bio prilagođen Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i odlukama Vijeća i Odbora za stabilizaciju i prudruživanje. Mehanizam mora biti funkcionalan i baziran na Ustavu BiH i podjeli nadležnosti u skladu sa Ustavom.

Prilagodbu SSP koja se odnosi na uvoz poljoprivrednih proizvoda članica EU u BiH potrebno je vršiti u skladu sa realnim mogućnostima bh. poljoprivrede da podnese pritisak konkurencije jakih poljoprivreda zemalja članica EU.

Također, nužno je objaviti rezultate Popisa stanovništva 2013. godine.

Predsjedništvo SDA osuđuje uporno obilježavanje 9.janura kao Dana i krsne slave RS, iako je Ustavni sud BiH donio odluku kojom se ovaj praznik proglašava neustavnim. Nedopustiva je diskriminacija nesrpskog stanovništva u RS! Nedopustivo je nepoštivanje odluka Ustavnog Suda BiH! Odluke sudova su konačne i obavezujuće, i moraju se implementirati. SDA zahtijeva od svih, kako domaćih tako i inostranih zvaničnika, da poštuju Dejtonski mirovni sporazum.

Predsjedništvo SDA smatra da najavljeni zakon o Ustavnom sudu BiH predstavnika iz RS-a nije prihvatljiv. Nije moguće isključiti strane sudije iz Ustavnog suda BiH ili promijeniti način donošenja odluka u tom sudu, a da se ne izvrše promjene u kompletnoj ustavnoj strukturi BiH vezane za nadležnosti i način odlučivanja raznih nivoa vlasti. Promjene samo u Ustavnom sudu, bez ostalih promjena činile bi grubo narušavanje ravnoteže uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Predsjedništvo SDA smatra neprihvatljivim prijedlog izmjena Krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno brisanje člana 239. koji popisuje sankcije za nepoštivanje odluka Ustvanog suda BiH i Suda BiH. Problem sa provođenjem odluka Ustavnog suda BiH treba riješiti na način da se ugrade dodatni mehanizmi koji će osigurati njihovu implementaciju, a ne ukidati postojeće.

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje sve učestalije napade na Bošnjake povratnike, njihovu imovinu i vjerske objekte u RS. Zahtijevamo da se što prije otkriju počinioci napada na „Atik” džamiju u Janji 07.janura 2016.godine. Također, od nadležnih organa zahtijevamo da se što prije otkriju i sankcioniraju počinioci napada na džamiju na Palama koji se desio 15.janura ove godine.

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje odluku Ministarstva prosvjete i kulture RS da učenici ne dobiju đačke knjižice nakon završetka prvog polugodišta zbog izučavanja bosankog jezika. Ovo je još jedan atak na Bošnjake povratnike u RS. Pravo na jezik je zagarantovano Dejtonskim mirovnim sprazumom. SDA zahtijeva od vlasti RS-a i nadležnog ministarstva da konačno zaustave diskriminaciju i omoguće djeci njihovo pravo na izučavanje bosanskog jezika.

SDA podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH čije korekcije su neophodne u cilju očuvanja stabilnosti budžeta i stvaranja kvalitetnijeg poslovnog ambijenta.

Predsjedništvo SDA zadužuje Vijeće ministara BiH, Vladu FBiH i kantonalne vlade da poduzmu konkretne aktivnosti koje će imati za cilj prevenciju i sprečavanje vršnjačkog kao i poboljšanje sigurnosnog okvira u školama.

Predsjedništvo SDA smatra da nekontrolisano širenje sistema kladionica predstavlja ozbiljan društveni i ekonomski problem. Lociranje kladionica, oporezivanje njihovog rada mora biti predmetom ozbiljne analize. SDA zadužuje Premijera Federacije da predloži mjere koje će ovu oblast dovesti u društveno prihvatljive i zakonom propisane okvire.

Predsjedništvo SDA podržava zahtjeve sedam institucija kulture da se sredstva budžeta FBiH dodjeljuju u skladu s Odlukom o programu utroška sredstava i Javnog poziva Ministarstva Kulture i sporta u Vladi FBiH. Nedopustivo je da se kulturni segment dijeli po etničkoj i teritorijalnoj zastupljenosti. Adekvatna podrška treba biti prema najznačajnijim kulturnim institucijama i njihovim projektima, posebno onima koji imaju internacionalni značaj.

Predsjedništvo SDA je imenovalo članove Savjeta SDA na čelu sa dr.Selmom Cikotićem i zamjenicom dr. Nerminom Kapetanović. U okviru petnaest odbora Savjeta SDA imenovano je 336 članova.


Komentariši