fbpx

Pitanje Mostara ne smije imati veze sa sukobima na većim nivoima

avina „brzih” promjena, koje su uslijedile nakon jasno iskazanog stava SDA BiH spram budžeta institucija Bosne i Hercegovine u medijsku orbitu je izbacila i druge kombinacije, koje sa navedenim sporom između dojučerašnjih koalicionih partnera (SDP i SDA) nema nikakve veze, a to je pitanje statusa Grada Mostara. Informacije o bilo kakvim obećanjima stranačkih lidera, koji bi se u kontekstu promjena na državnoj, federalnoj i kantonalnim razinama, trebali reflektirati na Mostar, SDA Mostara smatra neozbiljnim i neodgovornim, iz prostog razloga što bi bilo kakvi pokušaji u tom smislu bili izvan legitimiteta, koji je strankama povjeren na općim izborima.

Grad Mostar je kao i druge lokalne zajednice pitanje bitno drugačijih ingerencija, zbog čega svaku inicijativu, koja bi bila razmatrana u okviru trenutnih promjena koje inicira vrh SDP BiH, doživljavamo kao nelegalnu i nelegitimnu. Mostar ima legalno izabrane predstavnike, kojima je samim povjereno da odlučuju o svim bitnim pitanjima za ovaj grad.


Komentariši