fbpx

Pandur: Potrebno je kreirati Strategiju za mlade sa konkretnim odgovorima i rješenjima

Jasmin Pandur (SDA) vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mostara i predsjednik Komisije za mlade, govorio je u intervjuu za portal Inat.ba o položaju mladih u Gradu Mostaru, o radu Gradskog vijeća i Komisije za mlade, ali i o drugim temama.

Gospodine Pandur, jedan ste od najmlađih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara. Također ste prepoznati kao izuzetno aktivna osoba koja svojim djelovanjem nastoji dati doprinos lokalnoj zajednici. Aktivan ste član Stranke demokratske akcije i Asocijacije mladih SDA već dugi niz godina. Kažite nam, na samom početku, kako je sve počelo? Šta vas je motivisalo za početak bavljenja aktivizmom i zašto ste izabrali upravo SDA kao organizaciju kroz koju ćete djelovati politički i društveno?

Zahvaljujem na pozivu za razgovor, i zaista mi je čast da imam priliku možda po prvi put u ovoj formi da se obratim javnosti nakon godinu dana od izbora u Gradsko vijeće Grada Mostara. Kao i svako dijete devedesetih, mnogo toga me veže za period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Od osnovne škole sam se zainteresovao za lik i djelo prvog predsjednika RBiH, Alije Izetbegovića. Kasnije sam mnogo čitao o njegovom životu i djelovanju. Tada sam fasciniran pojedinim izjavama, a i danas iznova čitam njegova djela, intervjue, članke iz 60’ godina, knjige i zbirke radova. I danas mi je impresivno kako je taj čovjek pisao u 60’ godinama o temama koje su danas aktuelne: o ljudskim pravima, pravima žena, suživotu različitih nacija i religija, narodima, međunarodnim odnosima, odnosima unutar porodice, islamu, teologiji i omladinskom aktivizmu, između ostalog. Ti tekstovi kao da su pisani u ovom vremenu. Kada se vratim na samo pitanje, mogu napraviti komparaciju između idetifikacije sa tim djelima i pojedinim članovima tadašnje Asocijacije mladih SDA Mostar kojoj sam se priključio. Privuklo me njihovo iskreno zalaganje i rad za napredak lokalne zajednice, ali i ideal domovine koji su imali. Mnogo toga se vremenom mjenjalo, ali sa sigurnošću mogu reći da se državotvorna ideja naše domovine štiti najviše kroz SDA.

Kao mlada osoba i mladi vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mostara, zanima nas Vaše mišljenje o trenutnom položaju mladih u Mostaru, ali i u Bosni i Hercegovini. Šta je konkretno u dosadašnjem mandatnom periodu radilo Gradsko vijeće i Grad Mostar na unapređenju i poboljšanju položaja mladih u Mostaru?

Položaj mladih u Gradu Mostaru nije loš, ali zaista može biti mnogo bolji. U korelaciji su nedostatak nekih većih mogućnosti i parcijalne letergije omladine. Na osnovu zakona o mladima FBiH u Gradu Mostaru nedostaju dvije predviđene tačke po zakonu i to; omladinski prostor, posebno definisan za potrebe mladih, i službenik za mlade u Gradskoj upravi Grada Mostara, koji je svojim ingerencijama najvažniji za provođenje politika prema mladima. Već od samog početka mandata iniciramo direktno kao vijećnici i kroz Komisiju za mlade mnoge inicijative za poboljšanje uslova za mlade. Na moju inicijativu samo po prvi put uvrstili tačku u budžet vezanu za sredstva za Start-up poslovne ideje. Također, imamo stavku za stipendije i grantove za mlade. Ove godine ćemo inicirati da se u okviru rebalansa budžeta uvrste i sredstva za pripravnike po prvi put i da se kreiraju pogodniji uslovi za prvu nekretninu. Također, od samog početka insistiramo na odluci o kreiranju Strategije za mlade, u kojoj ćemo imati i akcioni plan sa konkretnim odgovorima i rješenjima.

Kao što ste posebno istakli u prethodnom odgovoru, Mostar bi uskoro trebao dobiti strategiju za mlade. Šta će ista obuhvatati u svom sadržaju i hoće li ostvariti željeni efekat u praksi?

Strategija prema mladima je definisana Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine koja kao dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima, što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve.

Nacrt strategije za mlade Grada Mostara je bio pripremljen još 2012. godine, u čijoj sam izradi i sam učestvovao kao član Vijeća Mladih Grada Mostara. Većinski tekst strategije, dakle, već postoji. Potrebno je izvršiti adekvatno istraživanje, jer se u proteklih 10 godina mnogo toga promijenilo i siguran sam da su zahtjevi mladih drugačiji. Imam mnogo prijedloga za akcioni plan te smatram da bi čak bilo dobro formiranje posebne Službe za saradnju sa NVO i mladima. Strategija i akcioni plan treba da definišu zahtjeve i potrebe, ali i vremenski interval realizacije tih zahtjeva i ispunjavanja potreba. Kako strategija i akcioni plan definišu konkretne korake za unaprijeđenje omladinskog standarda, vjerujem da bi njihovo finaliziranje i stavljanje u praksu dosta doprinijelo položaju mladih u Mostaru.

Poznati ste kao veoma aktivan vijećnik koji redovno podnosi inicijative i prijedloge na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mostara. Kažite nam nešto više o samom procesu pripreme i predlaganja inicijativa. Da li je komunikacija sa građanima korisna za pripremu dobre i kvalitetne inicijative?

I ako predsjednik Komisije za mlade, i kao vijećnik sa GP Jugoistok, imam priliku da mnogo komuniciram sa stanovništvom. Lično smatra da je velika čast biti vijećnik i na raspolaganju svim građanima u pitanjima u kojima možemo utjecati na promjene u pozitivnom smjeru. Gradsko vijeće Grada Mostara je organ kroz koji je prošlo mnogo značajnih ličnosti, od gradonačelnika Mujage Komadine koji je u 2 mandata bio gradski vijećnik, Husage Ćišića, do ostalih. Velika je odgovornost, ali i draž sa tim saznanjima biti na raspolaganju svim građanima. Što se tiče pripreme incijativa, slušam potrebe stanovništva koje dođu do mene. Bez obzira što vijećnik ima obavezu samo da dostavi inicijativu, potrebno je i da isprati tok realizacije akitivnosti zahtjevanih tom inicijativom. Najznačajnije inicijative su one koje direktno doprinose životu građanima u što kraćem roku. Inicijative koje sam podnosio odnosile su se na raspodjelu donacija cisterna sa vodom poljoprivrednicima i stočarima u potrebni, rješenja saobraćajnih problema i infrastrukture, ali i  inicijative u ime Komisije za mlade, jedna za unaprijeđenje omladinskog standarda i druga za nagradu za sportske rezultate našoj najboljoj plivačici.

Koje su to najvažnije aktivnosti Komisije za mlade na čijem čelu se nalazite?

Aktivnosti Komisije za mlade Gradskog vijeća Grada Mostara su do sada obuhvatale predlaganje inicijativa na sjednicama GV kako bismo konkretnim koracima doprinijeli poboljšanju položaja mladih. Od ključnih amandmana na budžet za kreiranje stavke za podršku Start up projektima, stipendija, grantova za mlade, do potencijalnih stavki za pripravnike i sufinansiranje pogodnijih uslova za prvu nekretninu, amandmana za administratvine takse koje za registraciju obrta, ugostiteljskih i trgovačkih djelatnosti u Gradu Mostaru iznose 0 KM za mlade osobe do 30 godina. Također možemo istaći i uvažavanje GV i Gradonačelnika u našim prijedlozima i odlukama koje su donesene svaki put konsenzusom. Primjer za to je jednoglasna podrška inicijativi upućenoj Gradonačelniku da nagradi historijski sportski uspjeh naše najbolje plivačic, i inicijativa za obraćanjem višim nivoima vlasti u podršci za izgranju olimpijskog bazena i sportske sale. U prvoj godini mandata možemo istaći da su sve odluke donesene konsenzusom i da imamo volju i motivaciju za rad, uz uvažavanje ostalih vijećnika i ureda gradonačelnika.

Imate li neku poruku za mlade Mostara i Bosne i Hercegovine?

Na početku ovog odgovora bi istakao Član 7. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine:

Član 7. U skladu s ovim zakonom, između ostalog, mladi imaju i sljedeće obaveze: 1. da aktivno djeluju na jačanju svojih sposobnosti, na svom obrazovanju te na razvoju integriteta vlastite ličnosti; 2. da aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti te razvoju svoje zajednice; 3. da poštuju i zagovaraju vrijednosti mira i tolerancije u komunikaciji sa svim ljudima i ne diskriminišu ih po bilo kom osnovu; 4. da izražavaju solidarnost i posebnu brigu prema mlađim i starijim licima, licima sa posebnim potrebama, pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama i pojedincima, pripadnicima konstitutivnih naroda i ostalih koji predstavljaju brojčanu manjinu u lokalnoj zajednici gdje žive i rade te prema drugim licima koja imaju potrebu za solidarnošću i razumijevanjem od svojih sugrađana/ki; 5. da unapređuju sredinu u kojoj žive.

Mlade osobe su često revolucionarnog karaktera, a “revoluciju” treba početi aktivizmom. U ovom vremenu pandemije često čujemo termin “kolektivni imunitet” koji se tiče zdravstvenog stanja. Paralelno tome treba da radimo na “kolektivnom imunitetu” za zaštitu od letargije i nezainteresovanosti. To možemo raditi tako što preuzimamo odgovornost za svoj napredak i radimo na sebi, na obrazovanju i jačanju mentalnih kapaciteta, kako bi sa svojim individualnim napretkom statistički ali i kvalitativno doprinosili boljem stanju u društvu.

Svjestan sam razočarenja kojeg mladi dožive zbog manjka kvalitetnih obrazovnih i poslovnih prilika. To nam ipak ne smije biti izgovor za odustajanje i odlazak iz Bosne i Hercegovine. Iako mi je startna pozicija u životnom standardnu bila daleko ispod nule, iz razloga spomenutih u prvom odgovoru, smatram da trebamo više energije ulagati u svoj napredak i unaprijeđenje uslova života u ovoj zemlji. Kao adolesecnt nisam mogao ni sanjati da ću jednog dana biti na doktorskom studiju, da ću imati priliku da učestvujem u triathlonu i međunarodnim projektima. Rašireno je mišljenje da ovdje ništa ne valja a ja mislim da nije tako i da se svi trebamo truditi da ne bude tako. Ovu poruku želim završiti riječima Alije Izetbegovića, rhm: “Svi treba da se upitamo šta smo učinili da ova zemlja bude jača, bolja i po mjeri svih njenih građana”.