fbpx

Zalik: Realizacijom projekata unaprijediti kvalitetu života građana

Značajna ulaganja i investicije i kontinuirani radovi na poboljšanju života za sve stanovnike, učinili su mostarsko naselje Zalik izuzetno perspektivnim mjestom za stanovanje, u koje se već duži vremenski period naseljava sve veći broj mlađe populacije.

Iz Mjesnog odbora SDA Zalik poručuju kako je neophodno realizovati što više društveno značajnih projekata, s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika Zalika.

Shodno tome, posljednjih mjeseci urađeno je nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata koji imaju za cilj unaprijeđenje lokalne zajednice.

Realizovano je proširenje skretanja i krivine koja se nalazi kod SRC Zalik i vrtića, a osim toga, asfaltiran je parking i plato ispred parka za djecu koji je smješten iza zgrada Zalik Z5, a u okviru projekta je započeta i rekonstrukcija parka koja još uvijek nije finalizirana, ali završetak radova na rekonstrukciji parka se očekuje u skorijem vremenskom periodu.

“Projektima koje realizujemo u našoj mjesnoj zajednici želimo unaprijediti kvalitetu života građana. Putna infrastruktura i prilazi moraju biti takvi da omogućavaju stanovnicima nesmetanu i olakšanu svakodnevnu putnu komunikaciju” kazao je Akad Eminović.

Kada je riječ o ostalim infrastrukturnim radovima u mostarskom naselju Zalik, urađeno je asfaltiranje puta iza zgrada Zalik Z2, kao i pristupnog puta iza Osnovne škole Zalik. Pored toga, urađena je i sanacija ulaza prema zgradama smještenim preko puta tržnog centra Megamarkt, kao i parkinga ispred “Solitera”.