fbpx

Za vikend održana završna Skupština građana Mostara

Skupština građana Mostara za vikend je imala završni sastanak u okviru projekta “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” organizovanog od strane Kongresa lokalnih vlasti i Vijeća Evrope.

Na završnoj skupštini su učestovali i vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara koji su predstavili svoje stavove na navedene preporuke, a predstavnik Koalicije za Mostar je bio Adil Šuta, predsjednik Kluba vijećnika Koalicije za Mostar 2020. u Gradskom vijeću Grada Mostara.

1)Uređenje zelenih površina i upotreba javnih prostora i stvaranje novih

Ukupno je formulisano 26 preporuka koje su dobile podršku veću od 80% učesnika Skupštine, a u sklopu pet tematskih cjelina:

2)Podizanje svijesti i edukacija građana i građanki

3)Reorganizacija javnih komunalnih preduzeća

4)Upravljanje otpadom

5)Institucionalizacija Skupštine građana kao pravni okvir za daljnje djelovanje.
Koalicija za Mostar 2020  jedina je dala odgovore na navedene preporuke u pismenom obliku, koje su dostavljene svim učesnicima Skupštine građana.

U okviru Youtube linka koji je postavljen u prilogu, moguće je poslušati izlaganje Adila Šute, sa početkom od 6:50m.