fbpx

Rezultati izbora u Gradskoj organizaciji SDA Mostar

Gradska izborna komisija SDA Mostara na osnovu rezultata Izborne skupštine Gradske organizacije SDA Mostar održane dana 06.01.2020. godine.

Utvrđuje se da su od predloženih kandidata izabrani:

Za predsjednika Gradske organizacije Mostar

 • Salem Marić

Za potpredsjednike Gradske organizacije SDA Mostar (dva)

 • Elvira Dilberović
 • Emir Tipura

Za članove Izvršnog odbora SDA Mostar (18)

Iz odbora Gradskog područja Stari grad

 1. Dalida Demirović
 2. Anel Droce
 3. Suad Hasandedić
 4. Esad Pobrić
 5. Suad Špago
 6. Adil Šuta

Iz odbora Gradskog područja Sjever

 1. Alić Džafer
 2. Irfan Ćorić
 3. Zijat Mušić
 4. Alija Šunje
 5. Mensur Turkić

Iz odbora Gradskog područja Jugoistok

 1. Ibrica Berberović
 2. Ramiz Fajić
 3. Ibro Husnić
 4. Haris Šabanović

Iz odbora Gradskog područja Jug

 1. Alis Čolaković

Iz odbora Gradskog područja Jugozapad

 1. Samir Sunagić

Iz odbora Gradskog područja Zapad

 1. Enita Vejzović

Za članove Skupštine KO SDA HNK

Odbor Gradskog područja Stari grad  

 1. Boškailo Alen
 2. Ćorić Almir
 3. Džani Pajić
 4. Huseinbegović Anisa
 5. Isić Salko
 6. Pilav-Karadža Amela
 7. Pobrić Esad
 8. Šarić Ammar
 9. Sarić Amra
 10. Šuta Adil

Odbor Gradskog područja Sjever

 1. Čolaković Admir
 2. Dejkić Jasmina
 3. Drežnjak Mirza
 4. Hujdur Alija
 5. Macić Adem
 6. Omerović Enver
 7. Topić Edis

Odbor Gradskog područja  Jugoistok

 1. Berberović Mumbera
 2. Dedić Ćamil
 3. Fajić Derviš
 4. Husnić Ibro
 5. Jašarević Nihad
 6. Šabanović Haris

 Odbor Gradskog područja Jug

 1. Kukuruzović Enver

 Odbor Gradskog područja Jugozapad

 1. Kovači Armin

  Odbor Gradskog područja Zapad

 1. Vejzović Jasmin

Za kandidate za članove Izvršnog odbora KO SDA HNK

 1. Šerif Špago
 2. Salem Marić
 3. Aida Bralj
 4. Alija Đulić
 5. Faruk Gosto
 6. Mumin Isić
 7. Asim Krhan
 8. Adem Macić
 9. Haris Omerika
 10. Esad Pobrić
 11. Ragib Šuta

Za kandidata za predsjednika KO SDA HNK

 • Edin Mušić

Objavljeno stavljanjem na oglasnu tablu GO SDA Mostar dana 07.01.2020. godine u 13 sati.

Originalnu obavijest možete preuzeti ovdje.