fbpx
Edukacija za mlade

Održana dvodnevna edukacija za mlade kandidate “Koalicije za Mostar 2020”

U protekla dva dana 28. i 29. oktobra 2020. godine, u Centru za kulturu Mostar, u organizaciji Asocijacije mladih SDA Mostar, uz podršku TPO fondacije i Thinkerica obrazovnog centra realizovana je edukacija za mlade kandidate “Koalicije za Mostar 2020” na predstojećim lokalnim izborima. Edukacija pod nazivom „Mladi Mostara zajedno“ imala je za cilj pripremiti kandidate za uspješno vođenje predizborne kampanje.

Prvi dan edukacije, nakon riječi dobrodošlice od strane predsjednika Asocijacije mladih SDA Mostar, Haruna Kurtovića, polaznici su imali priliku učiti o javnom nastupu i javnom govoru od prof. dr. Seida Masnice, koji im je prenio znanja o kvalitetnom predstavljanju u javnosti. Svim polaznicima pojedinačno ukazao na potencijalne prednosti koje bi ih mogle isticati i dao smjernice o općem ponašanju kandidata kao javnih ličnosti.

Drugi dan edukacije, predsjednik Asocijacije mladih SDA BiH, Haris Šabanović polaznicima je govorio o temama koje bi mladi trebali tretirati u kampanji, kao i kako kreirati uspješnu kampanju, odnosno komunicirati sa javnošću tokom pandemije. Također, Šabanović je govorio o zakonima koji se tiču mladih, kao i o osnovama pravnog okvira lokalne samouprave.

Drugi dio drugog dana edukacije pripao je direktoru digitalne marketinške agencije Arethero, Edisu Neziriću koji je polaznicima predstavio najaktuelnije načine promocije i predstavljanja na društvenim mrežama. Preporučio strategije nastupa i potaknuo ih da se posvete promociji putem društvenih mreža.