fbpx
Koalicija za Mostar zajednička slika kandidata

Održana konferencija za medije Koalicije za Mostar 2020

Konferencijom za medije koja je održana u mostarskom Centru za kulturu, “Koalicija za Mostar 2020” je ozvaničila početak kampanje za Lokalne izbore 2020. godine.

“Koalicija za Mostar 2020” koju čine Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović, predstavila je na današnjoj konferenciji Izbornu platformu u okviru koje je obuhvaćen niz segmenata koje je, kako ističu, neophodno realizovati s ciljem poboljšanja i unaprijeđenja cjelokupnog stanja, kao i životnog standarda u Gradu Mostaru.

U sklopu Izborne platforme predstavljen je idejni plan razvoja budžeta Grada Mostara, obrazovanja i kulture, sporta, turizma, socijalne politike, zdravstva, ali i drugih društvenih segmenata.

Na samom početku, predstavnicima medija se obratio nosilac gradske liste Koalicije za Mostar 2020, dr. Zlatko Guzin, koji je naglasio da Grad Mostar mora biti organizovan kao jedna, nedjeljiva jedinica lokalne samouprave, kao i administrativno, privredno i kulturno središte Hercegovine sa svim prerogativima Grada u smislu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Također je naglasio da Mostar u budućnosti mora biti stabilan i siguran grad, prepoznatljiv po demokratskim standardima.

„Mostar mora biti grad u kojem će se međusobno uvažavati sve etničke grupe i građani koji u njemu žive, u skladu sa načelima i standardima na kojim funkcionišu moderni evropski gradovi kojima Mostar, po svojim municipalnim vrijednostima, kosmopolitizmu i duhovnoj baštini pripada“ istakao je dr. Guzin

Nakon dr. Guzina, prisutne je pozdravio i predsjednik Gradske organizacije SDA Mostar, Salem Marić, koji je na samom početku naglasio da će potpisnici Izborne platforme podržati izmjene Statuta Grada Mostara i otkloniti nedostatke koji su uočeni u njegovoj primjeni.

„Radit ćemo na provedbi reformi lokalne uprave, insistirat ćemo na funkcionalnom i institucionalnom jedinstvu Grada Mostara, uz razvoj i jačanje mjesne i lokalne samouprave u gradskim područjima i mjesnim zajednicama. Uočili smo da je potrebno uraditi novu mrežu mjesnih zajednica, s obzirom da većina naselja po broju stanovnika zahtjeva postojanje mjesne zajednice.“ kazao je Marić ističući da budžet također mora biti analiziran i redizajniran, kako bi iskazivao stvarne politike Grada Mostara.

Prisutnim se također obratio i Anel Kljako, predsjednik SBB HNK, koji je istakao na potrebu za kompletnom reorganizacijom komunalne službe, kako ističe, s ciljem efikasnog uređenja Grada Mostara.

„Novim prostornim planom dugoročno riješiti novu lokaciju Gradske deponije, poboljšati kvalitet i izgled zelenih površina, postojeću rasvjetu zamijeniti LED rasvjetom, popuniti sluužbu za inspekcijske poslove, realizovati projekat rehabilitacije ekonomskih zona, raditi na izgradnji digitalne infrastrukture Grada Mostara, implementirati novi sistem deponovanja smeća, izgraditi nove parking garaže, izgraditi rezervoar za vodu Sutina, vratiti imovinu vjerskim zajednicama, samo su neki od ciljeva koje u mandatnom periodu 2020 – 2024. planira implementirati Koalicija za Mostar 2020“, rekao je Kljako.

Sljedeći govornik, predsjedavajući Povjereništva Demokratske fronte Mostar, Haris Nazdraić je istakao potrebu za planskim zalaganjem za poboljšanje životnog standarda u Gradu Mostaru.

„Neophodno je poduzeti aktivnosti za preuzimanje osnivačkih prava Grada Mostara za Dom zdravlja „Stari Grad“ Mostar, uraditi dislokaciju Službe Hitne medicinske pomoći, a nakon toga i uprave Doma zdravlja „Stari grad“ na lokaciju Sjevernog logora. Osnovati dnevni centar za djecu sa invaliditetom i djecu u riziku od razdvajanja od 3 do 18 godina, jedinicu za osamostaljivanje mladih, prihvatnu jedinicu za djecu pronađenu u skitnji i prosjačenju“ istakao je Nazdraić.

Nakon toga, prisutne je pozdravio predsjednik GO BPS Mostar, Omer Mičijević koji je naglasio da će Koalicija za Mostar 2020 dosljedno provoditi Zakon o javnom redu i miru, kao i Zakon o saobraćaju, te planski u mandatnom periodu 2020 – 2024. riješiti kjučne saobraćajne probleme u Gradu Mostaru.

„Insistirat ćemo na prekategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste, kao što su npr. Gnojnice – Blagaj – Buna – Gubavica – Pijesci, na zamjeni klasičnih semaforskih raskrsnica kružnim tokovima, na trajnom rješenju sjevernog i južnog ulaza u Grad Mostar, na oživljavanju Mostar parking kompanije, na uklanjanju saobraćaja iz pješačkih zona donošenjem adekvatnih Odluka“ kazao je Mičijević.

Na samom kraju se prisutnim obratila Dragica Suša koji je naglasio da će Koalicija za Mostar 2020 u saradnji sa višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini raditi na unaprijeđenju uslova i poboljšanju kvaliteta rada u ustanovama obrazovanja i kulture.

„Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, objekti dječijih vrtića u mjestima gdje isti nedostaju, obnova ranijeg elektro-mašinskog školskog centra. Završetak radova na objektu Muzičke škole, stvarajući uslove za adekvatno muzičko obrazovanje, izgradnja Gradske dvorane, biciklističih staza, adaptacija Gradske banje, sufinansiranje najperspektivnijih sportista, uređenje rekreacionih zona i mnogobrojni drugi projekti, predstavljaju plan i program djelovanja za koji će se zalagati Koalicija za Mostar 2020, kazala je Suša.

Nakon službene ceremonije kojom je ozvaničen početak predizborne kampanje, priređeno je zajedničko fotografisanje kandidata Koalicije za Mostar 2020. nakon čega su prisutni pozvani na zakusku i druženje.

Preuzeto sa: Koalicija za Mostar 2020