fbpx
Koalicija za Mostar Gradsko vijeće

Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara koja je održana u četvrtak, 17. februara, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Opštine Mostar (danas Grad Mostar).

S obzirom da su u prethodnom periodu od 1990. do kraja 2021. godine građeni objekti koji nisu u skladu sa prethodnom prostorno-planskom dokumentacijom, cilj ove izmjene jeste usaglašavanje regulacionih planova sa Prostornim planom Grada Mostara.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana i usaglašavanjem regulacionih planova sa istim, omogućit će se novi prostori koji su pogodni za investicije, izgradnju infrastrukturnih objekata, kao i objekata za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, ali i gradnju novih stambenih i poslovnih zona.

Neki od ciljeva izmjena i dopuna Prostornog plana su:

-Prostori na kojima postoji neposredni interes investitora za ulaganje

-Prostori za formiranje poslovnih zona

-Prostori na kojima je planirana izgradnja infrastrukturnih objekata od značaja za Grad i Federaciju Bosne i Hercegovine (trasa koridora Vc)

-Prostori kojima je namjena promijenjena aktima nadležnih tijela

-Prostori na kojima postoji interes investitora za izgradnjom objekata za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (solarne elektrane ili kombinacija vjetro i solarnih elektrana)

-U urbanom području Grada Mostara su izmjenama obuhvaćena tri regiona (Rodoč, Vrapčići i Ortiješ-Gnojnice) u kojima se mijenja i namjena i režim gradnje u odnosu na Prostorni plan iz 1990. godine, kao i u odnosu na izmjene Prostornog plana iz 2012. godine.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana predviđena su 52 regiona, od toga 30 regiona za solarne elektrane i 22 regiona za vjetroelektrane. Također, na području naselja Vrapčići predmetna zona se nalazi na poljoprivrednim površinama i manjim dijelom na trasi autoputa, dok nova trasa autoputa ne prolazi kroz navedenu zonu. Koridor je izmješten cca 600 metara istočno, što navedenoj zoni mijenja namjenu i to u stambenu i poslovnu zonu.