fbpx

Posjeta Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”

Predstavnik iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Mušič, predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić, ministri iz Vlade HNK i vijećnici Gradskog vijeća u okviru radne posjete obišli su Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru.

Menadžment Centra „Los Rosales“ upoznao je predstavnike gradske i kantonalne vlasti sa aktualnim radom i aktivnostima koje provodi Centar, te izazovima sa kojima se suočava.
Predstavnici različitih nivoa vlasti koji su ovom prilikom boravili u posjeti istakli su značaj Centra za djecu, omladinu i njihove roditelje, te za cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.

U radnoj posjeti iskazano je zajedničko opredjeljenje svih predstavnika za nastavak podrške i u budućem radu i akivnostima Centra.

Podsjetimo da je Centar „Los Rosales“ najstarija ustanova u Gradu Mostaru u kojoj se obrazuju, odgajaju, socijalizuju, radno osposobljavaju i rehabilituju djeca i mladi sa lakšim, umjerenim i kombinovanim poteškoćama u psihofizičkom razvoju, djeca sa cerebralnom paralizom, autizmom, Down sindromom i hiperaktivnošću sa područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Rad u Centru se odvija u različitim segmentima: vrtić, osnovna škola, pet radno-rehabilitacionih radionica i rezidentni smještaj. Imaju i odjeljenje za djecu iz spektra autizma.