fbpx

Radionica pod nazivom “Pružanje komunalnih usluga: principi, izazovi i modeli saradnje”

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić zajedno sa gradonačelnikom Kočevja, Prebilič Vladimirom otvorio je radionicu za gradske vijećnike, zvaničnike i predstavnike Grada Mostara, te za javna komunalna preduzeća Mostara i Bosne i Hercegovine u nastavku saradnje i u organizaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope.

Radionica nazvana “Pružanje komunalnih usluga: principi, izazovi i modeli saradnje” namjenjena je razmjeni iskustava i prihvatanju najboljih praksa iz gradova regije u pružanju komunalnih usluga.

Sastanku su prisustvovali svi direktori komunalnih preduzeća Grada Mostara i većina direktora Komunalnih preduzeća HNK-a.

U obraćanju predsjednik GV Salem Marić zahvalio se za nastavak saradnje kroz radionice koje direktno pomažu razmjeni iskustava i dobrih praksi u oblasti komunalne usluge.

“Grad Mostar je u procesima tranzicije uspostavljanja dobrih i kapacitiranih uprava javnih preduzeća Mostara, te u stalnom radu na uspostavljanju dobrih modela upravljanja i komunalnim poslovima i uslugama u Gradu Mostaru” kazao je predsjednik Gradskog vijeća.