fbpx

GO SDA Mostar podnio krivične prijave

Povodom saznanja i mnogobrojnih prijava vezanih za počinjenje protivpravnih radnji i aktivnosti u nastojanju da se utiče na rezultate izbornog procesa u Gradu Mostaru, Gradska organizacija SDA Grada Mostara podnijela je danas Krivičnu prijavu protiv nepoznatih ovlaštenih službenih osoba u MUP-u HNK.

Smatramo da su te osobe suprotno važećim zakonskim propisima pristupale i nezakonito raspolagale sa ličnim podacima velikog broja građana Grada Mostara – prije svega Bošnjaka.

Gradska organizacija SDA Grada Mostara ovom Krivičnom prijavom želi na ozbiljan i odgovoran način upoznati javnost u gradu i BiH, sa kršenjem osnovnih prava i sloboda građana Grada Mostara zagarantovanih i zaštićenih Ustavnom FBiH, te Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

SDA Grada Mostara sa zabrinutošću prati daljnje odvijanje novonastale situacije. Pokretanje istražnih radnji i hitno angažiranje “dežurnog HDZ-ovog tužioca”, koji se do sada bavio samo privrednim kriminalom i predmetima koje mu dadne u zadatak HDZ, kao što su izbor Komesara HNK, procesuiranje članova „Inicijative za Stolac“ kao i zadnje prijave HNS, doživljavamo kao organizovan i jako dobro planiran pritisak na građane bošnjačke nacionalnosti u Gradskim područjima: Jug, Jugozapad i Zapad, a sve uz nezakoniti politički i stranački uticaj na institucije, koje bi se trebale neometano i nezavisno baviti svojim vrlo važnim nadležnostima i poslovima.

Podsjećamo, kako se na tzv. “informativne razgovore” pozivaju građani Mostara – Bošnjaci, koji su u proteklom ratu već pretrpjeli strašan teror ratnih zločina i etničkog čišćenja, a što je dokazano i presudama Suda u Hagu. Negiranja presuda sudova, što je ozbiljno krivično djelo, ne zanimaju nadležno Tužilaštvo u HNK, ali se na sva zvona pokreću istrage o čisto lokalnim osnovnim administritivnim pravima građana, koja su im, osim toga, striktno zagarantovana i zakonima i Ustavom!

Možda je neko mislio da se Bošnjaci iz dijelova Mostara, iz kojih su svojevremeno temeljito etnički očišćeni, više nikada neće vratiti, ali to se na njihovu žalost – nije dogodilo. Štaviše, Bošnjaci, ne samo da nisu odustali od prostora, koja su decenijama i stotinama godinama naseljavali, već su se spremni i vratiti tamo gdje pripadaju. A to, očito, nekima jako smeta.

Krajnje je zanimljivo, ali i zabrinjavajuće sa stanovišta poštivanja pravne države da se građane koji se pozivaju na “razgovor” pita, između ostalog, i da li su glasali na izborima (!?), što je lišeno bilo kakve logike, jer su prava na biranje i izbor osnovne ustavne kategorije, prepoznate i međunarodnim konvencijama. Takvo zadiranje u ljudska prava po pitanju izbora je najjednostavnije rečeno – skandalozno.

Podsjećamo kako je u zadnje vrijeme preko 1400 građana Mostara odlučilo promijeniti prebivalište, ali je “političkim istražiteljima”, eto jedino bitno zašto je to učinilo nekih 300 Bošnjaka!?

Sve navedeno, dovodi do – blago rečeno – osjećaja nesigurnosti, ali i straha kod građana bošnjačke nacionalnosti u tzv. “zapadnom dijelu grada”, a što je vjerovatno i bio glavni cilj ove operacije, nakon što se ispostavilo da izbori baš i nisu prošli onako kako su to neke stranke sa hrvatskin nacionalnim predzakom očekivale.

Te i takve želimo podsjetiti da su za kompletan izborni proces nadležne Ustavom i zakonima predviđene institucije na čelu sa Centralnom izbornom komisijom BiH, a ne krojači smiješnih teorija zavjere.

Političke subjekte u Mostaru i šire, pozivamo na poštivanje zakonskih procedura i demokratskih pravila, umjesto što ovim svojevrsnim “lovom na vještice” žele na silu kompenzirati ono što se izgubilo u legitimnom demokratskom procesu.

Na potezu su sigurno i viši nivoi vlasti, ali i nadležni međnarodni faktori, koji ne smiju ostati nijemi i slijepi na ovako eklatantno i budimo do kraja otvoreni – bezobrazno i drsko kršenje osnovnih građanskih i ljudskih prava Mostaraca.

Gradski odbor SDA Mostar