fbpx

Saopštenje za javnost

Nakon pisma koje je u ime Stranke demokratske akcije Mostar 27. februara 2023. godine uputio i potpisao predsjednik GO SDA Mostar Salem Marić na adrese predstavnika Međunarodne zajednice (EU, Ureda Visokog predstavnika u BiH, OSCE-a, Ambasade SAD-a, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske) u kome se traži da kod usvajanja Statuta Grada Mostara potpisnici Mostarskog sporazuma poštuju isti i da se u skladu snjim usvoji Statut Grada Mostara od predstavnika Međunarodne zajednice poslan je odgovor koji prikazujemo javnosti.

U odgovoru prema predsjedniku GO SDA Mostar, predstavnici Međunarodne zajednice kao garanti provedbe Sporazuma, pozivaju sve aktere da poštuju potpisani dogovor i Sporazum i pozivaju Gradsko vijeće Grada Mostara da usvoji Statut koji je 2004. godine donio Visoki predstavnik i Statut Grada Mostara koji predstavlja aneks Političkog sporazuma za Mostar iz 2020.godine u okviru iste tačke dnevnog reda.

Dalje u odgovoru navode: „Prepoznajući da su i SDA i HDZ BiH potpisnici Političkog sporazuma za Mostar, mi, kao predstavnici međunarodne zajednice u BiH i u svojstvu svjedoka Sporazuma, upućujemo snažnu preporuku da Gradsko vijeće Grada Mostara usvoji Statut Grada Mostara na jednoj od narednih sjednica. U skladu sa OHR-ovom konkretnom preporukom i tumačenjem, pozivamo Gradsko vijeće Grada Mostara da usvoji Statut koji je 2004.godine donio Visoki predstavnik i Statut Grada Mostara koji predstavlja aneks Političkog sporazuma za Mostar iz 2020.godine, u okviru iste tačke dnevnog reda. Od naročite je važnosti da se oba dokumenta usvoje u okviru iste tačke dnevnog reda, pošto Statut iz 2004.sada nije u skladu sa važećim Izbornim zakonom. Mi podržavamo i potičemo političke aktere da razgovaraju i usvoje potencijalne amandmane na Statut koji bi ojačali dobro upravljanje i jedinstvo Grada, nakon usvajanja Statuta Grada Mostara u potpunosti, kao aneksa Mostarskog sporazuma, od strane Gradskog vijeća Grada Mostara i nakon što Ustavni sud BIH zaprimi obavijest o koracima poduzetim na provedbi njegove Odluke br.9/09, od 26.11.2010.godine“, stoji u odgovoru kojeg potpisuju Ambasador Johann Sattler u ime Delegacije Evropske unije u BiH, Ambasador Michael J. Murphy ispred Ambasade SAD-a, Ambasador Brian Aggeler ispred Misije OSCE-a, Ambasador Julian Reilly ispred Ambasade Velike Britanije, te Cristian Schmidt Visoki predstavnik u BiH“. U prilogu odgovor možete pogledati u cijelosti.

Gradski odbor SDA Mostar

DOWNLOAD: Odgovor