fbpx

Šuta: Tražimo oštriji nadzor rada kladionica koje se nalaze u nedozvoljenih 100 metara od škola

Predsjednik Kluba vijećnika „Koalicije za Mostar 2020“ u Gradskom vijeću Grada Mostara Adil Šuta, na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća zatražio je oštriji nadzor rada kladionica koje su smještene u nedozvoljenih 100 metara udaljenosti od osnovnih i srednjih škola, kao i od vjerskih objekata.

“Već sam poslao inspekcijski nadzor kod Osnovne škole Bartol Kašić u Rodoču gdje se kladionica, prema Google maps, nalazi unutar 100 metara i iznosi nekih 60-70 metara. Tražim od gradonačelnika Grada Mostara da pokrene aktivnosti na provjeru udaljenosti gdje se god priređuju igre na sreću prema zakonu o Igrama na sreću.

Član 89 koji kaže “odobrenje za privređivanje kladioničkih igara u stavu 9 definira da za prostore u kojima se nalaze uplatna mjesta da treba dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora, kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola” naveo je u svojoj inicijativi predsjednik Kluba vijećnika „Koalicije za Mostar 2020“ Adil Šuta.

“Svi u gradu znamo da nažalost ovo ne funkcioniše. Molim gradonačelnika da spojimo i katastar i inspekciju, te da obiđemo čitav grad gdje ćemo naći desetine takvih objekata koji krše postojeći zakon i to Grad svjesno ili nesvjesno dozvoljava. Prvo kod davanja odobrenja takvih objekata gdje smo propustili priliku da ne odobrimo i ne reagiramo u 10-15 dana kad se traži odobrenje za rad” naveo je Šuta.

Kao što je napisao u inicijativi, na primjerima VI osnovne škole u Šantićevoj ulici i Osnovne škole Bartola Kašića u Rodoču, vidljivo je da je udaljenost kladionica cca 60 do 70 metara od navedenih škola.

“Potrebno je da Gradska uprava pokrene aktivnosti na provjeri svih objekata koji se koriste za navedene svrhe i da li ispunjavaju uslove iz Člana 89. Zakona o igrama na sreću” istakao je Šuta.