fbpx

Započela rekonstrukcija parka u Donjoj Mahali

U sklopu redovnih i planiranih aktivnosti koje realizuje Mjesni odbor SDA Donja Mahala uz pomoć i podršku Ogranka gradskog područja SDA Stari grad, započela je rekonstrukcija dječjeg parka na lokalitetu Čekrk. Kako ističu iz MO SDA Donja Mahala, 2019. godine su usvojena dva projekta, izgradnja trotoara i rekonstrukcija parka na navedenoj lokaciji.

Projekat obnove trotoara kod škole je završen 2020. godine, dok je realizacija obnove i rekonstrukcije dječjeg parka započela 2021. godine. Pored toga, kao redovna aktivnost Mjesnog odbora SDA Donja Mahala navodi se i uređenje plaže na rijeci Neretvi u krugu SRC Sinovi Mahale, ispod mosta Hasana Brkića.

“Navedeni projekti predstavljaju redovne aktivnosti našeg mjesnog odbora, te su iste usvojen i uvrštene u budžet u okviru koordinacije MO SDA Donja Mahala i OGP SDA Stari Grad. U toku godine očekujemo još radova i aktivnosti u Mahali, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost” kazao je predsjednik Mjesnog odbora SDA Donja Mahala, Adi Svinjar.

Finalizacija obnove i rekonstrukcije parka i tobogana zasigurno će unaprijediti ambijent za najmlađe uzraste u Donjoj Mahali, a realizacija ostalih projekata koje navedeni Mjesni odbor ima u planu, zasigurno će dati značajan doprinos sveobuhvatnom i planskom razvoju lokalne zajednice.