fbpx

Politička tribina na temu: “Stalnom saradnjom i koordinacijom budimo još bolji”

Kantonalna organizacija Stranke demokratske akcije Hercegovačko-neretvanskog kantona u sklopu svojih redovnih aktivnosti, organizirala je u Javnoj ustanovi Kulturni centar Mostar – Sjever, tribinu pod nazivom “Stalnom saradnjom i koordinacijom budimo još bolji”.

Političkoj tribini prisustvovali su izabrani i imenovani zvaničnici SDA HNK, izabrani zastupnici u Skupštini HNK, ministri u Vladi HNK, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, načelnici općina, direktori javnih preduzeća i ustanova, članovi upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, kao i ostali ugledni članovi SDA kojih je bilo prisutno više od 150.

Tematski selektirana tribina obuhvatila je sve društveno-socijalne segmente važne za razvoj, jačanje i funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Vizija dugoročnog razvoja, značaj jačanja identiteta Bošnjaka, razvoj lokalne zajednice, kultura, perspektive mladih, jačanje uloge žene u društvu, politički odnosi, te strategije i planovi i značaj uvezanosti svih sudionika u realizaciji istih bile su teme kojima su se prisutnim obratilo šest istaknutih političkih osoba Stranke demokratske akcije iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Tretirajući intenzivne i turbulentne političke odnose i njihov uticaj na razvoj HNK, Šerif Špago potpredsjednik SDA BiH u svom izlaganju je podsjetio kako je ovaj kanton do 2002. godine bio jedan od dva kantona sa posebnim režimom. Iako su dualizmi u izvršnoj vlasti i drugi paralelizmi u obnašanju vlasti uopće u ovom kantonu ukinuti, Špago je podsjetio kako su i danas prisutne određene razlike, navodeći primjer da se Vlada HNK i dalje bira dvotrećinskom većinom u Skupštini HNK, što vrijedi i za druge značajne odluke. Špago je podsjetio kako su pozitivne promjene u funkcioniranju kantona, i njegovom razvoju bilježe nakon 2007. godine. Jedno od pitanja koje od 2013. godine značajno opterećuje političku situaciju u HNK je pitanje nelegalno biranog komesara MUP-a HNK, koje pored aspekta sigurnosti bitno utiče i na druge tokove, prvenstveno u smanjenju investicija. Period od 2011. do 2015. godine i vlast Platforme na nivou Federacije BiH  imala je negativne reperkusije i na HNK, naveo je Špago. SDA je uprkos opstrukcijama iz tog vremena uspjela riješiti bitne stvari, poput osnivačkih prava Univerziteta „Džemal Bijedić“, Kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, opće bolnice u Konjicu, Doma zdravlja Mostar, Konjic i Jablanica. Donošenje Zakona o vodama iz 2013. godine pokazao se kao faktor stabilnosti i svojevrsni zamajac razvoja u godinama poslije. Period od 2015. do 2019. godine obilježilo je djelovanje Vlade u kojem je SDA participirala sa polovinom svojih ministara i taj period bilježi najveći porast prihoda i ulaganja u kantonu. Od 2019. godine i promjene kantonalnog rukovodstva u HDZ BIH, politički odnosi se mijenjaju, što dovodi do usporavanja procesa, što je u određenoj mjeri prisutno i danas, naveo je Špago.

 Lokalne zajednice i faktori za njihov ravnomjerni razvoj, bila je tema koju je obradio Bekir Isaković, izvršni direktor JP Ceste FBiH. Ističući brojna prirodna bogatstva i klimatološke prednosti, turizam je sa pravom djelatnost kojom se može pokrenuti razvoj nerazvijenih područja istakao je Isaković, navodeći primjer juga Italije gdje je država svojim ulaganjem to područje pretvorila u atraktivnu destinaciju. U tom segmentu, u Federaciji BiH bi bilo potrebno izvršiti detaljnu valorizaciju glavnih turističkih resursa i atrakcija, naveo je Isaković. Hercegovačko-neretvanski kanton u segmentu turizma ima izuzetno bogatu, kvalitetnu i raznovrsnu turističku osnovu, čemu u prilog govori činjenica da HNK ima najveći broj dobara koja su upisana na stvarnu i potencijalnu listu materijalnih dobara koja su upisana i nalaze se pod zaštitom UNESCO-a. Potencijal voda i šuma, kao i poljoprivreda su nedovoljno iskorišteni potencijali. U narednom periodu je potrebno izvršiti kvalitetne planove, programe i strategije kako bi potencijale kojima raspolažemo stavili u funkciju razvoja kompletne Hercegovine, zaključio je Isaković.

O jačanju uloge žene u politici i zdravlju govorila je dr. Irma Memidžan – potpredsjednica KO SDA HNK. „Manja zastupljenost žena u politici dugo vremena je bila izražajan i evidentan problem. Određene promjene u pozitivnom smislu su se desile nakon 1996. godine uvođenjem minimalne izborne kvote, kada se broj žena aktivno uključenih u politiku značajno povećao, ali je nesrazmjer u odnosu na prisustvo muškaraca, prvenstveno na izbornim listama i dalje prisutan“, istakla je dr. Memidžan. Ipak protekom vremena i snažnije emancipacije žena u javnom životu rezultiralo je da u aktuelnom sazivu Skupštine HNK 50% čine žene.

Direktor Političke akademije SDA BiH, prof. dr. Rašid Hadžović, studiozno i precizno je prezentirao temu o značaju i jačanju identiteta, kulture i čuvanja tradicije. U uvodu, Hadžović je podsjetio kako pozicioniranje identiteta u kontekstu jačanja države predstavlja uslov svih uslova za sreću jednog društva. Bosna i Hercegovina je kroz historiju, uprkos brojnim izazovima i pokušajima velikih sila, ipak uspjela očuvati svoj način života, način vjerovanja i na kraju svoj prostor. U bližoj historiji, polovinom 19. vijeka svjedočili smo hegemonističkim projektima, prije svega pokušaju nacionalizacije Bosansko-hercegovačkih muslimana, a sa druge strane i namatanja teze o hrvatskom porijeklu muslimana. Hadžović je podsjetio kako je pored negiranja bosanskog identiteta, kontinuirano prisutan pokušaj negiranja naziva ‘bosanskog jezika’, što je jedan od političkih projekata koji i danas postoje. Značaj kulture u jačanju identiteta države je nemjerljiv, stoga je izuzetno bitno mapirati prioritetne ciljeve naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Zbog toga je bosanski jezik, književnost, historijske tekovine, odbrambeno-oslobodilački rat, sport i kultura u BiH izuzetno važni faktori u očuvanju identiteta. Hadžović je podvukao kako je izuzetno važno okupljanje historijske građe, pisanje i objavljivanje zapisa o stradanjima Bošnjaka u proteklom ratu, kao i u svim prethodnim, navodeći kako na taj način Bošnjaci mogu sprječiti druge da govore o njegovom imenu. Potrebno je ukazivati na anomalije i devijacije ideološkog i političkog sistema postdejtonske BiH, koje nasilno proizvode i amnestiraju etno-nacionalne politike i njene proklamovane ciljeve, utemeljene na kulturnoj amneziji i brisanju fizičkih tragova življenja Bošnjaka u određenim dijelovima BiH. Jedna od okosnica identiteta BiH je bila multikulturalnost i interkulturalnost, suživot i komšiluk, poštivanje i uvažavanje drugih i drugačijih. Bosna i Hercegovina je unatoč svemu historijska činjenica dugog kontinuiteta i starija je od svakog njenog naroda, zaključio je Hadžović.

O perspektivama mladih izlagao je predsjednik Asocijacije mladih SDA BIH, Haris Šabanović, koji je naveo da mladi, educirani i sposobni  ljudi trebaju biti pokretačka snaga Bosne i Hercegovine u vremenima koji dolaze i garant za još kvalitetniji razvoj i napredak kompletnog društva. Naš zadatak je da izgrađujemo i formiramo kadrove koji će u budućnosti biti spremni preuzeti odgovorne funkcije u stranci, društvu i vlasti, te budu korektivni faktor. Šabanović je naglasio kako su mladi upravo jedna od većih grupacija u društvu koja ne izlazi na izbore, smatrajući kako se mora pronaći način motiviranja mladih za preuzimanje aktivne uloge u svim društvenim procesima. Moderno društvo i tehnološki napredak često utiču na slabljenje tradicionalnih pristupa i održava se na slabljenje porodica kao nukleusa zajednice. Adekvatan odgovor tome, navodi Šabanović je kvalitetna pronatalitetna politika. Bošnjačka i bosanska porodica su stub ove države.

Predsjednik Kantonalne organizacije SDA HNK Edin Mušić govorio je o važnosti strategija, planova, projekata, te značaju uvezanosti svih sudionika u realizaciji istih. Popisujući aktivne strategije koje su na području HNK aktuelne, Mušić je naglasio kako se njihovoj kvalitetnoj izradi i pristupu svih sudionika u tim procesima u budućnosti treba posvetiti ozbiljna pažnja. Od posebnog je značaja također izraditi kvalitetnu analizu postojećih strategija, jer mnoge imaju potrebu za dopunom i izmjenama, pri čemu se težište za njihovo kreiranje treba nalaziti u savjetu stranke, odborima i komisijama. Također, Stranka demokratske akcije i svi njeni kadrovi moraju biti posvećeni planiranju i izradi projekata, naveo je Mušić, kako bi bili spremni za izazove koje donosi vrijeme ispred nas. Pitanje nadležnosti u BiH je izuzetno bitno, jer od njih zavisi operacionalizacija projekata, kazao je Mušić, dodajući da podijeljene nadležnosti u našoj zemlji često znaju predstavljati probleme i poteškoće u iznalaženju rješenja, smatrajući da pojam nenadležnosti u BiH dosta rasprostranjen problem. Govoreći o projektu autoputa kroz Hercegovinu, magistralnom putu Neum –Stolac i vjetroparku Podveležje, Mušić je istakao kako su to generacijski projekti u kojima su kadrovi SDA dali najveći i najvažniji doprinos.

Kroz izlaganja panelista izdefinirali su se modređeni zaključci koji se mogu sažeti na važnost usmjerenog političkog djelovanja, misiju i viziju SDA koje svi njeni kadrovi moraju provoditi na terenu, jače uvezivanje i saradnja svih njenih kadrova, osnaženje kulture, sporta i identiteta države, kvalitetni razvojni planovi i neposredan kontakt i rad sa ljudima na terenu, kako bi se ukazano povjerenje građana zadržalo i dodatno ojačalo.