fbpx

Održana 2. redovna sjednica Skupštine OGP SDA Jugoistok

U petak, 22. oktobra 2021. godine je u Blagaju održana Druga redovna sjednica Skupštine OGP SDA Jugoistok Mostar.

Prema usvojenom dnevnom redu, delegati Skupštine su raspravljali o razmatranju i usvajanju Zapisnika sa prve redovne sjednice Skupštine, kao i Izvještaja o radu OGP SDA Jugoistok Mostar za prethodni period.

Predložene su smjernice i plan rada za period do kraja 2021. godine, a pored toga su delegati Skupštine informisani o aktuelnoj političkoj situaciji u Gradu Mostaru i Bosni i Hercegovini.

Drugoj redovnoj sjednici Skupštine su prisustvovali i predsjednik Gradske organizacije SDA Mostar, Salem Marić i predsjednik Kantonalne organizacije SDA HNK, Edin Mušić.