fbpx

Marić: Imenovanje Izborne komisije Grada Mostara je zakonska obaveza

Gradsko vijeće Mostara na svojoj današnjoj sjednici usvojilo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Izborne komisije Grada Mostara.

Predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić istakao je kako nema ništa sporno oko Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Izborne komisije.

Prema njegovim riječima, pri formuliranju ove odluke ispoštovane su sve zakonske procedure, kao i preporuke Centralne izborne komisije.

Marić je kazao kako je imenovanje Izborne komisije Grada Mostara zakonska obaveza. Dodao je da je Centralna izborna komisija obavijestila Gradsko vijeće Mostara da se taj posao mora završiti do 30. septembra, u suprotnom to će učiniti CIK BiH.

Gradsko vijeće Mostara usvojilo je Program razmještaja reklamnih panoa i displeja na području Grada Mostara, kao i Program razmještaja kioska u Gradu Mostaru.