fbpx

Konferencija: Jačanje povjerenja pretpostavka za bolju budućnost mladih

U Mostaru je održana konferencija projekta “Jačanje povjerenja pretpostavka za bolju budućnost mladih” i to na temu: “Primjena Zakona o mladima FBiH i Zakona o omladinskom organiziranju RS u lokalnim zajednicama”.

Kako saopštavaju iz radne grupe za realizaciju projekta na području Grada Mostara, tri su lokalne zajednice učestvovale kao partneri u projektu, a to su pored Mostara, Trebinje i Ljubuški. Kako kažu, cilj projekta je izgradnja boljih mehanizama saradnje između institucija i mladih u navedenim lokalnim zajednicama.

Pored predstavnika radne grupe i Vijeća mladih FBiH, na konferenciji je učestvovao i predsjednik Komisije za mlade u Gradskom vijeću Grada Mostara, vijećnik i potpredsjednik Asocijacije mladih SDA Mostar, Jasmin Pandur.

“Na nekoliko sjednica Komisije za mlade Gradskog vijeća Grada Mostara, odluke smo donosili konsenzusom, čisto i isključivo u interesu mladih. Ono što možemo da unaprijedimo jeste razvoj lokalne zajednice, i smatram da ćemo i te odluke donositi konsenzusom uz uvažavanje određenih historijskih činjenica, te smatram da se trebamo međusobno poštovati i uvažavati.”, kazao je Jasmin Pandur.

Projekat “Jačanje povjerenja pretpostavka za bolju budućnost mladih” implementira radna grupa za Grad Mostar, formirana u sklopu projekta ‘PRO-Budućnost’ (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi Catholic Relief Services (CRS), u suradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banjaluka i Nansen dijalog centrom Mostar.