fbpx

Asfaltiranje puta Lučki most – Vučjakovića džamija

J.P. Komunalno d.o.o. Mostar će shodno Programu zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu i Rješenja za privremenu regulaciju saobraćajabroj:UPI-08/3-23-15724/21 od dana: 2.7.2021 godine Odjela za ekonomiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, izvoditi pripremne radove i asfaltiranje dijela ulice Maršala Tita, i to na potezu Lučki most – Vučjakovića džamija (Šehitluci).

Radovi će početi 06. jula (utorak), a trajati će do 09. jula (petak), te će u navedenom razdoblju radovi biti izvođeni od 07:00 do 16:00. Za vrijeme izvođenja radova na ovom potezu će biti u potpunosti zaustavljen saobraćaj.