fbpx

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara

U Vijećnici će danas, 27.07.2021. godine, biti održana deseta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara.

U nastavku je priložen predviđeni dnevni red:

1. Vijećnička pitanja (član 187. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara)

2. Usvajanje Zapisnika sa 7. tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara
(Izvjestilac : Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara )

3. INFORMACIJA o kreditnim zaduženjima Grada Mostara po Odlukama Gradskog vijeća Grada Mostara
(Izvjestilac : Gradonačelnik)

4. IZVJEŠTAJI Javnih preduzeća za period 2012 do 2020.godine
a) JP „ZRAČNA LUKA-AERODROM“ Mostar
b) JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar
c) JP „KOMOS“ d.d. Mostar u stečaju
d) JP „PARKOVI“ Mostar
e) JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Mostar
f) JP „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar
g) „VODOVOD“ d.o.o. Mostar
h) „TRŽNICE PIJACE“ d.o.o. Mostar
i) „MOSTAR BUS“ d.o.o. Mostar
j) JP „MOSPORT“ Mostar
(Izvjestilac : Gradonačelnik)

5. INFORMACIJA o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Mostara za period 2022-2024.godina
(Izvjestilac : Gradonačelnik Grada Mostara)

6. ODLUKA o Izmjeni i dopuni Budžeta Grada Mostara
(Izvjestilac : Gradonačelnik Grada Mostara)

7. ODLUKA o davanju saglasnosti PRAVILNIKA o izmjena i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije „STARI GRAD“ Mostar
(Izvjestilac :Gradonačelnik )

8. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila :
a) Javne ustanove Druge gimnazije Mostar;
b) Javne ustanove Srednje elektro tehničke škole Mostar
c) Srednje škole likovnih umjetnosti „Gabrijel Jurkić“ Mostar
d) Glazbene škole Ivana pl. Zajca Mostar
e) Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca Mostar
f) Javne ustanove mašinsko-saobračajne škole Mostar
(Izvjestilac: Gradonačelnik)

9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Narodno pozorište u Mostaru
(Izvjestilac: Gradonačelnik)

10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru
(Izvjestilac: Gradonačelnik)

11. ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava Javne ustanove DOM ZDRAVLJA Stari Grad Mostar
(Izvjestilac: Gradonačelnik)

12. INFORMACIJA o upisu u prvi razred osnovnih škola sa područja Grada Mostara u školskoj 2021/2022.godini
(Izvjestilac: Gradonačelnik)