fbpx

Zaključci Kolegija SDA

1. Pozivamo građane da disciplinovano nastave provoditi mjere koje su nadležne institucije propisale sa ciljem sprečavanja nekontroliranog širenja zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Propisane mjere daju rezultate jer se pokazuju znaci usporavanja pandemije. U Bosni i Hercegovini se posljednjih dana bilježi veći broj izliječeniih od zaraženih.

2. Pozivamo nadležne institucije da striktno provode mjere koje je usvojilo Vijeće ministara BiH u vezi sa strogom kontrolom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

3. SDA pozdravlja postizanje dogovora o vanrednom aranžmanu sa MMF-om i povoljnim kreditom od 643 miliona KM koji će značajno pomoći u borbi protiv pandemije i ublažavanju ekonomskih posljedica.

4. SDA poziva Parlament F BiH da hitno usvoji Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije uvažavajući realne, provodive i kvalitetne amandmane svih političkih subjekata.

5. SDA poziva Parlament F BiH i skupštine svih kantona da hitno usvoje rebalanse svojih budžeta imajući u vidu pad prihoda i na osnovu realne procjene prihoda da značajan dio budžeta usmjere u mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije.

6. Pozivamo općinske nivoe vlasti da, u skladu sa svojim administrativnim, finansijskim i prostornim kapacitetima učestvuju u prevladavanju epidemiološke i ekonomske krize u BiH.

7. SDA se zahvaljuje svima koji su pružili pomoć BiH u borbi protiv pandemije koronavirusa. Pomoć koja se upućuje mora biti usmjeravana preko Vijeća ministara BiH. Nije u duhu dobrih odnosa između BiH i onih zemalja koje su svoju pomoć dostavile samo jednom entitetu kao što je to uradila Ruska Federacija, a najavljuje Mađarska. SDA to razumijeva kao namjeran čin zaobilaženje i minimiziranja državnih institucija. Na taj način se vrijeđa suverenitet BiH i ide na ruku politikama podjela u našoj zemlji.