fbpx
Asocijacija mladih - webinar

Održan webinar članova AM: Značaj održavanja izbora u Gradu Mostaru

Danas je GO Asocijacije mladih SDA Mostar, za svoje članove održao webinar na temu: “Značaj održavanja izbora u Gradu Mostaru”.

Sesiju je otvorio predsjednik AM SDA Mostar, Harun Kurtović, koji je pozdravio sve prisutne učesnike i održao uvodno izlaganje, nakon čega je predstavio goste izlagače današnjeg webinara.

Izlagači su bili:
Adil Šuta – predsjednik Ogranka gradskog područja SDA Mostar – Stari grad, član GO SDA Mostar i predsjednik Kluba vijećnika SDA u zadnjem sazivu gradskog vijeća Grada Mostara.

Aldin Šljivo – aktuelni načelnik Općine Kakanj.

Webinar je protekao u interaktivnoj diskusiji i komunikaciji, pri čemu je Adil Šuta u svom uvodnom obraćanju predstavio hronologiju političkih događaja u Gradu Mostaru od prvih višestranačkih izbora 1990. do isteka mandata posljednjem sazivu Gradskog vijeća 2012. godine. Nakon toga je izložio osvrt na političke dogovore u Gradu Mostaru, i to u periodu od 2008. godine, pa sve do danas.

Načelnik Općine Kakanj, Aldin Šljivo, osvrnuo se na stanje u svojoj općini, kao i na rad Općinskog vijeća Kakanj, te prezentovao mogućnosti općine u kojoj nema političkih previranja.

Posebno se osvrnuo na svoj politički angažman, kao i na činjenicu da je na mjesto načelnika izabran kao mlada osoba. Nakon toga je održao izlaganje o tome šta konkretno Općina Kakanj nudi mladim ljudima, ali i na činjenicu da lokalna zajednica znatno bolje funkcioniše kada vijeće efikasno radi, bez preglasavanja pod svaku cijenu ili određenih dodatnih opstrukcija.

Na samom kraju webinara donesen je zajednički zaključak kako mladi moraju biti nosioci promjena i popunjavati vijećničke klupe, kao i rukovodeće pozicije u upravama gradova/općina.