fbpx

Više vrijednih i važnih projekata u naselju Šehovina

Na području naselja Šehovina tokom proteklih godina je proveden niz projekata sa ciljem poboljšanja komunalne infrastrukture i poboljšanja općih životnih uslova – kazao je za portal StarMo predsjednik udruženja građana „Nova snaga“ Anel Droce.

Tako je tokom prošle godine rekonstruisano školsko igralište Osnovne škole „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“, a u ranije izgrađenom dječijem parku obnovljen je mobilijar, te je ugrađen sistem za napajanje zelenih površina.

I to nije sve. Tokom ove godine pristupit će se prvoj fazi izgradnje sistema prikupljanja oborinskih voda u vrijednosti od 90.000,00 KM. Izgradnjom ovog sistema će biti riješen dugogodišnji problem stanovnika ovog naselja, kada su prilikom obilnijih padavina česte bile situacije plavljenja podrumskih i suterenskih dijelova stambenih objekata u ovom naselju.

Rješavanjem problema prikupljanja oborinskih voda značajno će se smanjiti i erozivni procesi, koji uzrokuju štetu na lokalnim saobraćajnicama, jer je mostarsko naselje Šehovina u većem dijelu smješteno na brdsko-padinskom području Grada Mostara.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 400.000,00 KM i biće realizovan u više faza.

Droce naglašava da će se također u gornjem novoizgrađenom dijelu naselja Šehovina tokom ove godine pristupiti izgradnji vodovodne mreže, čime će se riješiti značajan problem stanovnika naselja.

Vrijednost ovog projekta iznosi 300.000,00 KM.

Obzirom da je nakon izgradnje dječijeg parka u velikoj mjeri oštećen ili uništen parkovski mobilijar usljed nesavjesnog djelovanja pojedinaca, tokom ove godine će se pristupiti obnovi parkovskog mobilijara u vrijednosti od 15.000,00 KM, kojom prilikom će biti instalirana potpuno nova „kula“ sa toboganima i dječiji vrtuljak.

Takođe tokom ove godine bi se trebali realizovati i projekti poput asfaltiranja pojedinih lokalnih sobraćajnica, kao što su lokalni put u dijelu naselja pod nazivom „Alendarovo“, i instalacije rasvjetnih tijela u nekoliko ulica u naselju.

Tokom ove godine bi se trebao provesti i postupak eksproprijacije dijelova privatnog zemljišta radi izgradnje nove saobraćajnice na području naselja Šehovina.

Većina navedenih projekata je izuzetno kompleksna, i njihova realizacija je zahtjevala višegodišnje pripreme u vidu pripremanja projektno-planske dokumentacije bez čijeg sačinjavanja realizacija ne bi bila moguća, rekao nam je na kraju predsjednik veoma aktivnog udruženja Nova snaga Anel Droce.

Udruženje Nova snaga je realizovalo i veliki broj aktivnosti na ekološkom i humanitarnom planu, po čemu je prepoznatljivo u Gradu Mostaru.

Preuzeto sa portala StarMO