fbpx

Uređenje partera mostarskog Univerziteta

Mostarski gradonačelnik donio je odluku o izboru ponuđača za obavljanje radova koje će izvoditi firma “GD Konstrukcije” d.o.o. Mostar.

Odluka je donijeta 4. juna 2020. godine, a objavljena u ponedjeljak. Planirano je izvođenje radova na uređenja partera ispred objekta Rektorata Univerziteta, u skladu s projektom PB “Stari grad” d.o.o. Mostar.

Radovi obuhvataju pripremne, zemljane, betonske, zidarske radove, kao i radove izgradnji rasvjete i nabave mobilijara, sve prema premjeru radova.

Za ovaj dio radova izdvojeno je 64.346 maraka.