fbpx
Lokalni izbori u Mostaru

Uputstvo za glasanje na izborima u Mostaru iz inostranstva

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je usvojila Odluku o utvrđivanju liste zemalja u kojim je otežan poštanski promet i iz kojih birači koji glasaju na Lokalnim izborima u Gradu Mostaru mogu dostaviti glasački materijal putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

Odlukom su obuhvaćene sljedeće države: Australija, Republika Francuska, Kanada, Republika Grčka, Kraljevina Danska, Republika Italija, Kraljevina Španjolska, Republika Poljska, Malezija, Republika Slovenija, Mađarska, Ruska Federacija, Republika Češka, SAD, Republika Finska.

Biračima koji glasaju putem pošte za Gradsko vijeće Grada Mostara omogućeno je da svoje glasačke pakete u koverti putem pošte dostave na adresu diplomatsko-konzularnog predstavništva kojem pripadaju, uz poštanski pečat zemlje iz koje se glasa, uz uslov da datum na poštanskom pečatu bude najkasnije 20. decembar 2020. godine uz napomenu da na koverti bude naglašeno “Glasački paket – ne otvaraj”.

CIK BiH će Ministarstvu vanjskih poslova BiH dostaviti instruktivno pismo o postupanju diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inozemstvu u vezi sa prijemom i slanjem ovih paketa.

Instrukcija Diplomatsko – konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu za postupanje sa glasačkim paketima u uvjetima onemogućenog ili otežanog poštanskog prometa

Postupanje birača

U slučajevima kada je poštanski promet sa Bosnom i Hercegovinom znatno otežan ili prekinut birač može dostaviti povratnu kovertu u kojoj se nalazi glasački paket u najbliže nadležno diplomatsko – konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP BiH);

Povratna koverta se na ovaj način Centralnoj izbornoj komisiji BiH može dostavljati iz Australije, Kanade, Kraljevine Danske, Kraljevine Španije, Malezije, Mađarske, Republike Češke, Republike Finske, Republike Francuske, Republike Grčke, Republike Italije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Ruske Federacije i SAD-a;

Povratna koverta se u posebnoj koverti putem pošte dostavlja najbližem nadležnom dipomatsko – konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u insotranstvu;

Koverta mora sadržavati poštanski žig zemlje iz koje se glasa sa datumom najkasnije do 20.12.2020. godine, sa naznakom „(Glasački paket – NE OTVARAJ)“

Centralna izborna komisija BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i DKP BiH na pogodan način obavještavaju birače o mogućnosti dostave glasačkih paketa putem diplomatsko – konzularnih predstavništava.

Postupanje diplomatsko – konzularnog predstavništva

DKP BiH u inostranstvu protokoliše zaprimljenu kovertu na zaprimljenoj koverti stavlja prijemni pečat te bilježi datum i tačno vrijeme zaprimanja pošiljke kao i redni broj zaprimljene pošiljke;

Dostavljena koverta se ne smije otvarati i čuva se od oštećenja;

O svim zaprimljenim glasačkim paketima vodi se posebna evidencija i sačinjava posebni izvještaj koji se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Ministarstva vanjskih poslova BiH. Način evidencije i druge upute svojom instrukcijom utvrditi će Ministarstvo vanjskih poslova BiH;

Glasačke pakete uz izvještaj i evidenciju o zaprimljenim glasačkim paketima Diplomatsko – konzularna predstavništva BiH putem Ministarstva vanjskih poslova BiH šalju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, brzom diplomatskom poštom najkasnije u roku od 3 dana od dana izbora.

Više informacija možete dobiti na stranici CIK-a.