fbpx

U Blagaju proveden niz projekata

Na širem području Blagaja u posljednje vrijeme proveden je niz projekata, kojima su poboljšani ukupni uslovi života i rada stanovnika tog dijela Grada Mostara.

Proteklih godina je implementiran projekat izgradnje krova na Osnovnoj školi Blagaj, tu je zatim realizacija prve faze projekta Harman, potom urađen je projekat promjene dotrajalih otvora na ambulanti u Blagaju, kao i rekonstrukcija i osvjetljenje Starog grada Blagaja (Stjepan grad).

Ne treba zaboraviti ni izgradnju krova na džamiji u Malo Polju, te asfaltiranje dijela putnih komunikacija.

“Izgradnjom krova na Osnovnoj školi Blagaj, osigurali su se dosta bolji uslovi za rad zaposlenih i učenika ove obrazovne ustanove. Ovaj projekat je bio od velikog značaja, jer je stari krov prokišnjavao tokom oborina i na taj način stvarao teške uslove za rad. Pored krova na Osnovnoj školi Blagaj, urađena je i vanjska fasada te su promjenjeni dotrajali otvori. Promjenjen je parter i saniran je jedan dio mokrog čvora. Radovi na Osnovnoj školi Blagaj iznosili su oko 150.000 KM”.

Drugi projekat, važan za Blagaj, je realizacija prve faze projekta Harman, a to je asfaltiranje parkinga koji može primiti značajan broj autobusa i automobila, što je jako važno zbog velikog broja turista koji posjete Blagaj tokom turističke sezone. Realizacija prve faze projekta Harman iznosila je 110.000 KM.

Promijenjeni su dotrajali otvori na ambulanti Blagaj, urađen je krov na džamiji u Malom Polju, renoviran i osvijetljen Stari grad Blagaj, koji je jedna od najvažnijih turističkih destinacija u Blagaju, tu je i izgradnja putne infrastrukture prema Stjepan gradu.

Završena je rekonstrukcija puta u Vranjevićima na lokalitetu Bare i Kamenolom, zatim rekonstrukcija puta u naselju Gomila, te u naselju Kosor. Pored ovih projekata, organizovane su brojne kulturne i sportske aktivnosti.

Aktivisti blagajskih nevladinih organizacija, u narednom periodu su planirali izgradnju dvije pumpne stanice za vodu, zatim obnovu Doma Kulture Blagaj, pri čemu se misli na zamjenu otvora i uvođenje klimatizacije i grijanja. U planu je i izgradnja svlačionica i mokrih čvorova na školskom igralištu Osnovne škole Blagaj.