fbpx

Školi na dar za rođendan

Osnovna škola Gnojnice je za svoj rođendan dobila novu savremeno opremljenu dvoranu.

Nakon izgradnje novog školskog objekta, preostalo je i opremanje školske dvorane, a vrijednost nove opreme iznosi 45 hiljada KM.

Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući Islamskoj razvojnoj banci (IDB), međunarodnoj humanitarnoj organizaciji, a menadžment škole je prije 4 godine sklopio ugovor sa ovom organizacijom i do sada je u ovu školu uloži 225 hiljada američkih dolara.

U opremanju dvorane, također je učestvovalo i Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BIH na čelu sa ministricom Semihom Borovac koja je obezbijedila 40.000 KM za kupovinu stropnih koševa. Također, škola je uložila vlastita dodatna sredstva za ugradnju zaštitne mreže i golova.

Cjelokupno opremanje školske dvorane koštalo je približno 100.000 KM.

Jedna od najsavremenih školskih dvorana u BiH koja će poslužiti djeci da zdravo i sretno odrastaju.