fbpx

Obnovljen put na dionici Potoci, Humi, Ruište

Vožnja regionalnim putem od Potoka ka poznatom planinskom izletištu Ruište nekada je bila pravi mali poduhvat. Iako je još prije agresije na Bosnu i Hercegovinu put kroz naselja Potoci, Lišani i Humi bio asfaltiran, pa i dio same ceste prema Porimu, to ipak nije bila saobraćajnica karaktera potrebnog za moderni saobraćaj.

Ta regionalna cesta, na kartama označena kao R-435a, Potoci-Humi-Ruište, tako je nekada bila neefikasna i otežano je služila svojoj svrsi, navode iz Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Međutim, posljednjih nekoliko godina, realizovan je niz projekata na toj dionici. Krajnji cilj tih projekata bila je normalizacija svakodnevnog saobraćaja prije svega za lokalno stanovništvo. Pored toga, značaj projekta ogleda se i u ogromnom doprinosu turističkom potencijalu ovog područja, s obzirom na to da dionica puta vodi do planinskog sela i zimskog centra Ruište.

Kako se saznaje u Upravi za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), glavna faza realizacije projekata na toj dionici ogleda se kroz samu rekonstrukciju regionalne ceste, R-435, odnosno dionice dužine 3,825 kilometara. Izgradnja cesta podijeljena je u dva dijela, po oko 1,90 kilometara dužine. Dvosmjerna cesta ima poseban uticaj na lokalno stanovništvo, s obzirom na to da asfaltirani put prolazi kroz naseljena mjesta od Potoka do Humi, a obuhvata širinu saobraćajnih traka od po 5 metara. Trotoari pored puta su urađeni prema vodećim standardima, širine 1,5 metara.

Završetkom tog projekta, sada je olakšan pristup vikend objektima i zimskom centru na Ruištu, poznatom planinskom izletištu pored Mostara.

Međutim, to nije sve. U Upravi za ceste HNK napominju da je urađena i projektna dokumentacija za dionicu puta Ruište-Glavatičevo, koje će povezati Grad Mostar sa Općinom Konjic, sa posebnim akcentom na prirodni biser, Boračko jezero.

Ukupna vrijednost izvođenja ovih radova iznosi oko 17 miliona konvertibilnih maraka, s tim što na dionicu od Potoka do Harema na Humima otpada oko 3 miliona, dok je vrijednost puta Ruište-Glavatičevo, za koje je urađena projektna dokumentacija, oko 14 miliona konvertibilnih maraka, navodi se u saopćenju.