fbpx

Marić: Jedini pobjednici su građani Mostara

Gradski odbor SDA Mostar zadovoljan je postignutim sporazumom sa HDZ-om BiH, jer je na taj način okončana dugogodišnja kriza oko održavanja lokalnih izbora i formiranja Gradskog vijeća Grada Mostara.

Smatramo da Sporazum predstavlja krupan korak naprijed, te da nije važan samo zbog Mostara, nego i ukupnih odnosa u Federaciji BiH, pa i cijeloj državi Bosni i Hercegovini.

Ovaj sporazum afirmiše principe jednakopravnosti građana i cjelovitosti Grada Mostara, te ujedno pruža mogućnosti za adekvatno predstavljanje svih dijelova Grada Mostara i odgovarajuće zastupanje njihovih interesa.

Od velike je važnosti što je sporazum postignut uz aktivno učešće i supotpis međunarodnih predstavnika i diplomata važnih i prijateljskih zemalja, jer to ovom političkom dokumentu daje dodatnu snagu, kako bi on bio implementiran na način kako to predviđa parlamentarna procedura.

Onima koji sada naknadno žele relativizirati sporazum želimo poručiti da su imali dovoljno vremena i mogućnosti da reaguju, jer se o izbornim modelima otvoreno i demokratski razgovaralo na susretima svih parlamentarnih stranaka u više pregovaračkih ciklusa.

One koji su to možda zaboravili želimo podsjetiti da su svi ti sadašnji kritičari postignutog sporazuma svojevremeno i sami podržavali tzv. Model B (22-13) izbora Gradskog vijeća, iako to sada negiraju. Zašto to rade, to samo oni znaju.

GO SDA Mostara ovim putem želi pozvati sve probosanske opcije u Mostaru na udruživanje snaga, sa ciljem zaštite interesa svih građana Mostara i očuvanja multietničkog i jedinstvenog grada.

            Gradski odbor SDA Mostar