fbpx
Guzin

Kandidat za gradonačelnika Mostara, dr. Zlatko Guzin posjetio Narodno pozorište Mostar

Vodeći se činjenicom da je Mostar, osim što je historijski i  politički, istovremeno naučni i kulturni centar Hercegovine, dr. Zlatko Guzin, kandidat Koalicije za Mostar 2020 za gradonačelnika Mostara, u sklopu predizbornih aktivnosti posjećuje i kulturne institucije želeći da se upozna sa trenutnim stanjem u ustanovama koje čuvaju i njeguju tradiciju Mostara.

„Primijetio sam entuzijazam, smjenu generacija, nove mlade i kompetentne ljude koji predano rade na razvoju institucija kulture“, istakao je dr. Guzin.

Guzin

„Mostar je“, naglašava dr. Guzin, „kroz historiju poznat kao grad pozorišta, a Mostarci kao probirljivi pozorišni znalci zbog čega je bio izazov ovoj ustanovi vratiti nekadašnji značaj.“

„Uprkos generalno teškim vremenima za kulturu, ne samo u Mostaru i Bosni i Hercegovini već i šire, Narodno pozorište Mostar se predanim i ozbiljnjim radom ponovo nametnulo kao institucija kulture koja je donijela različitost umjetničkog djelovanja i izraza, kako u gradu Mostaru, tako i šire. Na repertoaru Narodnog pozorišta su vrhunska teatarska ostvarenja što dokazuju i brojne nagrade osvojene na različitim, kako domaćim, tako i na međunarodnim festivalima”, ističe dr. Guzin.

Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović ističe da je sedamdeset godina duga tradicija pokazatelj da je Mostar, uistinu, grad pozorišne umjetnosti.

Guzin

„Narodno  pozošte u Mostaru osnovano je 1949. godine, a samo nekoliko godina nakon toga uselilo u zgradu u kojoj se i danas nalazi. 1951. godine dobilo je svoju trajnu adresu. Iz godine u godinu kontinuirano se radilo na kadrovskom i popunjavanju ansambla, da bi na vrhuncu svoje slave imalo preko osamdeset stalno zaposlenih. Ovdje su se igrale predstave i bez električne energije i pod granatama što je veoma važno jer smo zadržali pravni kontinuitet. U postratnom periodu se radilo na kadrovskoj i tehničkoj obnovi i s pravom mogu reći da smo trenutno sa svojom produkcijom konkurentni sa drugim poozorištima u Bosni i Hercegovini.

Smatram da je Narodno pozorište Mostar zahvaljujući tradiciji i kvalitetu produkcije značajno ne samo za Mostar i Hercegovinu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu“, naglasio je  Almir Mujkanović, direktor Narodnog pozorišta Mostar i podsjetio da je festival komedije „Mostarska liska“ jedini festival komedijskog žanra u našoj zemlji i da je međunarodnog karaktera.

Preuzeto sa: Koalicija za Mostar 2020