fbpx
Tarčin-Ivan

Izgradnja autoputa: Sarajevo i Mostar sve bliže

Kako ističu iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, jedan od ključnih ciljeva je približiti Sarajevo i Mostar, ali i skratiti udaljenost na ovoj dionici spajanjem ceste M17 sa koridorom 5c. Prema njihovim riječima, pored bržeg i ugodnijeg putovanja, izgradnjom modernog autoputa Tarčin-Ivan otvorit će se i ekonomska perspektiva, te će se poboljšati zaštita okoliša kroz ovaj projekat čija ukupna vrijednost iznosi 124 miliona eura bez PDV-a.

„Sama poddionica Tarčin-Ivan duga je 6,9 kilometara, a podijeljena je na dva LOT-a. LOT 1 je dužine 4,9 kilometara i kreće od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, dok LOT 2 obuhvata Tunel Ivan sa određenim dijelovima otvorene trase u dužini od 150 metara. Tunel je dug 1760 metara i sastoji se od 6 poprečnih veza za pješake i jedne poprečne veze za vozila“ saopšteno je iz JP Autoceste FBiH.

Na terenu se nalazi oko 130 radnika, a radovi se izvode u tri smjene. Posebno su zanimljive karakteristike LOT-a 1 koji obuhvata most Raštelica 1 dužine 518 metara i Raštelica 2 dužine 609 metara. Raštelica 1 je predviđena na 13 raspona, a većina raspona su dužine 42 metra, dok je visina stubova između 20 i 23 metra. Raštelica 2 će se graditi na 19 raspona i većina raspona iznosi od 30 do 32 metra.

Uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj, 25 mladih ljudi je dobilo priliku da rade na projektu tunela Ivan, te da se na taj način edukuju i steknu nova znanja i iskustva.

Radovi na izgradnji poddionice Tarčin-Ivan se finansiraju iz sredstava koja su osigurana kod međunarodnih finansijskih banaka Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke. Sredstva za realizaciju projekta iznose više od 100 miliiona eura, a pored toga su na raspolaganju i bespovratna sredstva koja su osigurana u okviru Agende na povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Rok za završetak kompletnog autoputa od Tarčina do Bradine je kraj maja 2022. godine.