fbpx

Saopštenje za javnost

Gradski odbor SDA Mostar želi podsjetiti mostarsku i bosanskohercegovačku javnost kako su jako dobro poznati razlozi nepostizanja političkog dogovora oko modela održavanja lokalnih izbora u Mostaru.

Sve stranke, pa tako i HDZ BiH, želimo podsjetiti da nažalost nije postignut opšteprihvatljiv dogovor o izbornom modelu u Mostaru, te da su samo usaglašena dva moguća izborna modela.

To bi posebno trebali znati u mostarskom odboru HDZ-a BiH, jer upravo ova stranka nije zakazala svojevremeni nastavak pregovora parlamentarnih političkih stranaka o izbornom modelu u Mostaru.

Mostarska SDA je u više navrata izrazila spremnost za postizanje kompromisnog rješenja, ali nažalost takvi prijedlozi nisu naišli na plodno tlo, posebno kada je u pitanju HDZ BiH.

Jedini prijedlog SDA je bio i ostao da se promjena izbornih pravila usaglasi sa izmjenom gradskog Statuta, kao jedino logično i zakonito rješenje, jer bi neusklađenost ova dva akta dovela do problema u stvarnom životu, te je veliko pitanje da li bi Mostar na taj način uopšte izašao iz političke krize. Zato smo u Rezoluciji 7. Kongresa SDA usvojili da se kroz Zakon o Gradu Mostaru riješi ovo pitanje.

SDA Mostara zato predlaže ničim uslovljavan nastavak političkih pregovora o Mostaru, uz uvažavanje prethodno usaglašenih principa, koji su prihvatljivi za sve i koji ne prejudiciraju druga rješenja.

Naglašavamo da je pronalazak rješenja za Grad Mostar prije svega vrhunsko političko pitanje, oko koga treba biti postignuto političko rješenje, bazirano na opšteprihvatljivim modelima i jednakopravnosti građana i naroda u Gradu Mostaru. Svako moguće “prebijanje preko koljena” mostarske političke krize moglo bi dovesti dugoročno do još težih posljedica za grad i njegove stanovnike.

Gradski odbor SDA Mostar