fbpx

Ulaganja na Dubravskoj visoravni u čapljinskoj općini stvaraju nove perspektive mještanima

Na području Općine Čapljina tokom ljetnih mjeseci kroz kulturno-sportske aktivnosti, vjerske manifestacije i obilježavanje bitnih datuma koji simboliziraju borbu, povratak i opstanak Bošnjaka na ovom području, oslikan je put ovih ljudi koji su u najjužnoj zoni BiH na granici prema Hrvatskoj.

Poznati kao vrijedni i radni ljudi mještani čapljinske općine koja obuhvata i znatan dio Dubravske visoravni, smješteni su u 27 mjesnih zajednica, sa pripadajućim naseljenim mjestima i selima.

Iako se suočavaju sa teškom svakodnevnicom u kojima im prilike unutar lokalne zajednice nisu naklonjene, Bošnjaci Čapljine uspijevaju ličnim angažmanom, poduzetnošću i vrijednim radom praviti pozitivne pomake u svom okruženju. Segment obrazovanja dugo vremena je bio opterećen različitimmjerama lokalne vlasti. Iako i sada postoje administrativne nejednakosti i drugi problemi, učinjeni su bitni infrastrukturni pomaci.

Uslovi rada u školama na Domanovićima i Čapljini su neuporedivo bolji nego ranije, dok će se planiranim radovima na školama u Opličićima i Počitelju podići kvaliteta za rad i boravak u tim objektima. Zahvaljujući angažmanu predstavnika ovog područja školski objekti su doživjeli bitne rekonstrukcije. Ranije stanje u većem dijelu ovih školskih objekata bilo je nehumano i ponižavajuće za djecu i nastavnike.

Izgradnja puteva, vodovodne mreže, vjerskih objekata i spomen obilježja

Pored rekonstrukcije škole na Domanovićima i obnove dijela škola u Općini Čapljina, na području Dubravske visoravni aktuelan je projekat izgradnje vodovodne mreže. To je jedan od projekata koji se priželjkuje još od 70-tih godina prošlog stoljeća. U ovom segmentu Općina Čapljina realizira projekat izgradnje vodovodne mreže. Vlada HNK i Općina Čapljina implementiraju projekat vodovoda tehničke vode na Bivoljem Brdu koji će doprinijeti unaprijeđenju poljoprivredne proizvodnje.

Budući da će preko dijela čapljinske općine prolaziti trasa autoputa na koridoru VC, JP Autoceste FBiH počele su aktivnosti pripreme za izgradnju dionica Počitelj – Buna i petlje na Bivoljem Brdu. Takođe, u planu je rekonstrukcija priključne ceste na potezu Domanovići – Buna, kao i sanacija dijela lokalnih puteva.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pomoglo je izgradnju većeg broja objekata Islamske zajednice, kao i izgradnju spomen – obilježja poginulim i ubijenim Bošnjacima sa ovog područja.

Sumirajući realizirane projekte i one koji su u fazi implementacije i pripreme, radi se o milionskim ulaganjima na ovo područje koji će infrastrukturno olakšati život tih ljudi, te stvoriti pretpostavke za dalji razvoj.