fbpx

Nova ulaganja u Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić Mostar”

Nastala kao rezultat potrebe građana Mostara, ali i znatnog dijela Hercegovine u teškim postratnim vremenima, Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ uprkos svim poteškoćam i preprekama na koje je nailazila u svom razvoju izgrađuje se u respektabilnu ustanovu.

Velikim naporima ljekara i menadžmenta ove ustanove na unaprijeđenju uslova rada, te razumijevanju i pomoći kantonalnih i federalnih vlasti koji su poduzeti posljednjih godina, urađeni su vidljivi pomaci u svim segmintima funkcioniranja ove bolnice.

Veliki projekti koji su urađeni posljednjih godina

Ogroman iskorak urađen je u inrastrukturni segmentu. U novoizgrađenom krilu bolnice koje obuhvata 5.500 m2 smješteni su ginekološki i pedijatrijski odjel, kao i specijalističke ambulante, koje su kao i kompletan bolnički prostor u potpunosti uređeni sa savremenom opremom. Uslovi za pacijente u ovom dijelu bolnice prate standarde znatno većih i razvijenijih medicinskih ustanova. Sobe su dvokrevetne ili trokrevetne i sve su opremljene kupatilom, internetom i TV-om.

Laboratorija ove bolnice je potpuno rekonstruisana, kao i patološki laboratorij koji je savremeno opremljen. Velika sredstva i trud su uloženi u informatizaciju, tako da je kompletan sistem informatički uvezan. Unutar bolnice se više ne koriste klasične uputnice i zahtjevi. Svi segmenti su elektronski uvezani čime se postiže puno veća brzina u medicinskoj obradi, ali i finansijska ušteda.

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ jedna je od prvih bolnica u Federaciji koja je napravila integrisani proces upravljanja infektivnim medicinskim otpadom, što podrazumijeva da upotrijebljeni medicinski otpad kroz predviđene procedure iz bolnice izlazi kao obični komunalni otpad.

Zdravstvo – jedan od prioriteta Vlade HNK

Budući da je jedan od prioritetnih ciljeva na početku rada Vlade HNK bilo poboljšanje zdravstvene zaštite u kantonu, ova bolnica je prepoznata kao jedna od medicinskih ustanova u koju je potrebno uložiti značajna sredstva kako bi se poboljšala njena oprema i uslovi za tretman i boravak pacijenata. Da bi se taj plan mogao realizirati, Ministarstvo finansija HNK imalo je obavezu da stabilizira javne finansije i budžet kantona kako bi se stvorili preduslovi za pomoć zdravstvenim institucijama.

Izvor: kiosk.ba