fbpx

Kreativni povratak mostarskog brenda: “Budi u Centru”

Centar za kulturu Grada Mostara posljednjih godina jedna je od vodećih institucija koje realiziraju najobimnije i najkvalitetnijie kulturne sadržaje na području cijele Hercegovine. Priča koja slijedi kratki je opis rada i predanosti menadžmenta ove kulturne institucije koja je u konačnici donijela uspijeh.

Međunarodna kulturno-turistička manifestacija „Mostarsko ljeto“ neraskidivo je vezana za Centar. Ovogodišnjim, trećim izdanjem, ovaj sadržajima bogati internacionalni kulturni događaj već poprima karakter tradicionalnog okupljanja umjetnika različitih opredijeljenja.

Kvalitativni rast Centra za kulturu, njegova fizička i kadrovska obnova išla je uporedo sa kreiranjem i podizanjem Mostarskog ljeta. Planovi, projekti, ideje i veliki kreativni naboj krenuli su prije tri godine dolaskom novog menadžmenta Centra.

Od devastirane i dijelom zapuštene zgrade koja je počela gubiti svoju osnovnu namjenu kulturnog središta Mostara, 2016. godine ovaj objekat počinje doživljavati svoj preporod. Vizije koje su pretočene u ozbiljne projekte, pratile su analize i projekcije budućih sadržaja koji će ovaj prostor koji se nalazi na kapijama Starog grada učiniti mjestom koje će početi privlačiti umjetnike, književnike, stvaraoce, ali i sve građane Mostara i Hercegovine.

U samo tri godine pravi se čak 600 kvadrata potpuno novog modernog i multimedijalnog prostora. Razumijevanjem i podrškom Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBIH osigurana su sredstva kojima je rekonstruisan veći dio objekta uključujući kompletnu infrastukturu.

Prvi projekt koji je realiziran u prva tri mjeseca bilo je stvaranje novih prostora i potpuno novog, tehničko opremanje prostorija za rad i djelovanje radija, koji u gabaritima Centra radi i djeluje 20 godina. Urađena je nova redakcija i studio, a tadašnji Radio X se transformisao u RGM. Modernizacija prostora logično je vodila novom iskoraku, tačnije pokretanju internet portala pod nazivom Mostarski.ba.

Pored rekonstrukcije same zgrade obnovljena je hortikultura vrta koja je obogatila vanjski dio Centra. U saradnji sa Muzejem Hercegovine zaštićena je arheološka postavka koja se nalazi ispred objekta. Stećci su konzervirani i restauirani. Urađen je arheološki park sa postavkom od pet stećaka, postavljeni su dijelovi originalne kaldrme Starog mosta, dopremljen je kameni sarkofag i još niz eksponata iz rimskog perioda.

Uspješna urbana priča pretočena kroz viziju novog Centra za kulturu ima dalje razvojne planove koje će u narednom periodu dodatno obogatiti kompletnu ponudu ovog multifunkcionalnog objekta. Hronologiju osnovnih dešavanja vezanih za Centar pogledajte u retrospektivi direktora Senada Suljića u kratkom videu.

Izvor: kiosk.ba