fbpx

Zaključci Predsjedništva SDA

Predsjedništvo SDA podržava plan aktivnosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da, tokom svog predsjedavanja, prioriteti njegovog djelovanja budu realizacija Master plana integracije BiH u EU koji podrazumijeva niz najbitnijih pitanja za napredak reformi u BiH, a koje se odnose na vladavinu prava,tržišnu ekonomiju, te mjere koje će pojačati i otvoriti prostor za oporavak privrede. Također, jedan od prioriteta je pitanje napretka BiH na njenom NATO putu, s ciljem započinjanja realizacije akcionog plana za članstvo u NATO savez.

Predsjedništvo SDA izražava spremnost za saradnju i zajednički nastup na lokalnim izborima 2016.godine sa Savezom za bolju budućnost (SBB) na području entiteta RS, kao i u povratničkim općinama u Federaciji BiH. U ostalim općinama potrebno je postići dogovor o zajedničkom kandidatu za načelnika općine. Pozivamo sve druge probosanske političke stranke da se pridruže ovoj koaliciji, posebno u entiteu RS. Zbog izuzetnog značaja Srebrenice, SDA poziva sve probosanske stranke da se okupe oko zajedničkog kandidata.

Predsjedništvo SDA se zalaže da Grad Mostar bude uređen kao jedinstven grad sa jednim gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika, Gradskim vijećem i jedinstvenom gradskom administracijom. Radi osiguranja ravnopravnosti svih u Gradu Mostaru, kao i radi osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova grada SDA se zalaže za formiranje podjedinica lokalne samouprave koje bi bile dio jedinstvene administracije grada. Odbacujemo sve špekulacije i optužbe na račun najnovijih prijedloga SDA kao zlonamjerne, te sračunate s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena. Najnoviji prijedlog HDZ BiH nije prihvatljiv za SDA, jer se njime pod firmom “jedinstvenog” Grada želi osigurati dominacija politike HDZ-a u cijelom Mostaru. Pozivamo sve stranke da se okupe oko prijedloga SDA i da on bude osnova za buduće rješenje. U suprotnom, smatramo da OHR treba donijeti odluku da se lokalni izbori u Gradu Mostaru ove godine moraju održati po ranijim pravilima i Statutu koji je nametnuo OHR.

Predsjedništvo SDA smatra da treba pristupiti implementaciji presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić&Finci i to na modelu koji je praktično usaglašen pod pokroviteljstvom ranijeg komesara za proširenje Štefana Filea. To znači da u Ustavu BiH treba brisati etničke odrednice kod izbora članova Predsjedništva BiH, te da u postojeću strukturu Doma naroda treba uključiti tri delegata iz reda ostalih.

Predsjedništvo SDA zahtijeva od Agencije za statistiku BiH i Vijeća ministara BiH da se što prije proglase rezultati Popisa stanovništva BiH iz 2013.godine na način kako to predviđa Zakon, pravila Eurostata i preporučuje Međunarodni monitoring tim. Svi oni koji se tome suprotstavljaju pokušavaju politizirati Popis. Pozdravljamo odluku Tužilaštva BiH da se utvrdi da li u opstrukcijama objave rezultata Popisa ima elemenata krivičnog djela.

Predsjedništvo SDA pozdravlja činjenicu da je Parlament BiH konačno donio odluku kojom se ukida “bijeli hljeb”. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH neće biti podržan od strane SDA ukoliko na bilo koji način bude sadržavao ovu stavku. Zaduženi su klubovi poslanika SDA u entitetskim,kantonalnim i općinskim nivoima da se, tamo gdje postoji “bijeli hljeb”, pokrene procedura njegovog ukidanja.

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje okupljanje pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta na području općine Višegrad, kao i napad na novinare TV N1 i Federalne TV. Zahtijevamo od nadležnih organa da se konačno zabrani djelovanje fašističkog Ravnogorskog četnickog pokreta. Tražimo da se utvrdi odgovornost institucija RS-a što su dozvolile održavanje jednog takvog skupa na području BiH, kao i odgovornost što nisu pružili sigurnost novinarima. Također, zahtijevamo da se utvrdi odgovornost organizatora skupa, kao i napadača na novinare. Tražimo da se svi oblici radikalizma i ekstremizma tretiraju na jednak način u BiH, jer je evidentno da u slučaju četničkog orgijanja u Višegradu institucije RS-a nisu jednako energično postupale kao u drugim slučajevima.Tražimo da se u rješavanje ovog slučaja uključe državne agencije za provođenje zakona, kao i državne pravosudne institucije. Zahtijevamo od međunarodnih institucija u BiH da na ovakve slučajeve adekvatno reagiraju, jer su četničke provokacije, kao što je ova , najozbiljnija prijetnja miru i stabilnosti kako u BiH tako i u regionu.

Predsjedništvo SDA smatra da se reforma Javnog RTV sistema u BiH treba odvijati kroz implementaciju i striktno poštivanje postojećih zakona. Zahtijevamo da se hitno uspostavi korporacija Javnog RTV sistema kao čevrti pravni subjekt, te da se pod hitno riješi pitanje održivog finansiranja sistema koji će omogućiti nesmetan razvoj i njegovu nezavisnost. Tražimo od državnih i entitetskih institucija da po ovom pitanju hitno postupaju. Predsjedništvo SDA se protivi bilo kakvim dodatnim podjelama sistema.

Predsjedništvo SDA izražava ozbiljnu zabrinutost najavama iz entiteta RS o povećanju broja policajaca kroz najavu o formiranju rezervnog sastava policije. Zahtijevamo da se ova aktivnost odmah obustavi. Tražimo od međunarodnih organizacija, OHR-a i EUFOR-a prije svega, da se ova najava najozbiljnije shvati i odmah poduzmu potrebne mjere.

Predsjedništvo SDA zahtijeva od vlasti RS-a da se konačno ispoštuju prava povratničke djece na obrazovanje na maternjem-bosanskom jeziku. Bliži se kraj školske godine i tražimo da se ovim učenicima u đačke knjižice upisuje ispravan naziv jezika tj.bosanski jezik.

Predsjedništvo SDA je usvojilo odluku o imenovanju predsjednika Glavnog odbora Stranke dr.Halida Genjca za predsjednika Glavnog operativnog izbornog štaba za lokalne izbore 2016.godine.

Redovna sjednica Glavnog odbora SDA bit će održana 25. marta ove godine u Sarajevu.


Komentariši