fbpx

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu zaključka sa sjednice Odbora gradskog područja SDA Mosstar Sjever, održane 04.02.2016 godine, O.G.P. SDA Mostar Sjever upućuje sljedeće:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odbor gradskog područja SDA Mostar Sjever, analizirajući od strane SDP-a i DF-a pompezno najavljeni prijedlog rješenja za provođenje izbora u Gradu Mostaru, isti ocijenio kao neprihvatljiv u cjelini.

Navedeni prijedlog koji pod plaštom prekrajanja novih izbornih jedinica i tobože ujedinjenih multietničkih jedinica, od građana Bošnjaka Grada Mostara pravi manjinski narod u sve nove tri izborne jedinice tj. Bošnjaci postaju građani drugog reda te im se nudi gore rješenje nego što ga sada imaju kroz Statut Grada Mostara.

Ne trebamo posebno napominjati da su Bošnjaci u Gradu Mostaru po zadnjem važećem popisu iz 1991.godine bili najbrojniji narod te se ovim „podlim” namjerama u svome Gradu svode na nacionalnu manjinu.

Namjera stranaka lijeve orijentacije SDP i DF da u saradnji sa HDZ-om i blokom stranaka iz RS-a u parlamentarnoj skupštini BiH obezbjede kapacitet da provedu planirano, koju je objelodanio predsjednik kantonalnog odbora SDP-a gosp. Mikulić Zoran, kako on kaže „ SDP, DF i HDZ bi mogli progurati rješenje za Mostar” unosi dodatnu strepnju i zabrinutost kod Bošnjaka Mostara da je posrijedi neki „tajni dogovor” pod plaštom diplomatske akcije nekih centara moći.

Građani Mostara znaju da sa ovim kukavičijim jajem od strane SDP-a i DF-a njihove „maske sa lica konačno padaju” i da postaju oruđe pojedinih centara moći, a ne treba zaboraviti da su tim istim partijama građani Bošnjaci Mostara davali tradicionalno snažnu podršku.

Autori ovog prijedloga mijenjaju Statut Grada Mostara- akt visokog predstavnika u BiH a da ne navode ko i na kakav način će usvojiti pa izmijeniti pojedine odredbe Statuta Grada Mostara.
Napominjemo da su ponosni Bošnjaci Mostara 1993 godine, nesebičnim zalaganjem i žrtvom odbranili multietničnost Mostara kakvog danas poznajemo i sa čime se mnogi ponose, te da ni ovoga puta neće dozvoliti stvaranje ekskluzivnog teritorija po mjeri jednog naroda.

SDA Mostar će se i dalje zalagati kroz političke razgovore za uređenje Mostara kao jedinstvenog Grada uređenog kao Grad u skladu sa Ustavom FBiH, i po mjeri svih građana.
Ovim putem pozivamo sve probosanske stranke na zajednički nastavak političke borbe za uređenje Grada sa ciljem zaštite Bošnjaka Grada Mostara.

ODBOR GRADSKOG PODRUČJA SDA MOSTAR SJEVER


Komentariši