fbpx

Džaferović: SDA se zalaže da Mostar bude jedinstven grad

Potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović izjavio je novinarima danas u Sarajevu da se, kada je Mostar u pitanju, SDA zalaže i nudi rješenja koja Mostar posmatraju kao jedinstven grad.

Istaknuo je da se zalažu da Mostar bude jedinstven grad, da u Mostaru bude osigurana ravnopravnost svima i da se omogući ravnomjeran razvoj svih područja u gradu Mostaru.

“Mi smo jedan takav draft unutar SDA pripremili. On još uvijek nije verificiran, predstavlja radni materijal. On u sebi podrazumijeva jednog gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, jedno Gradsko vijeće, grad Mostar kao jedinstveni grad s nekoliko područja unutar jedinstvenog grada uz pomoć kojih se osigurava ravnopravnost svih u gradu Mostaru i ravnomjeran razvoj svih područja u gradu Mostaru”, pojasnio je Džaferović.
Odbacio je sve, kako je kazao, špekulacije koje su se posljednjih dana u javnosti pojavile “na bazi nečega što SDA nije usvojila kao dokument, na bazi nečega što predstavlja neku radnu verziju i radni materijal i na bazi nečega što zapravo ne vodi Mostar u podjelu, on vodi Mostar u jači stepen integracije nego što je to sada“.

“Kada je u pitanju rješenje za grad Mostar, to su naši principi, to su naša polazišta. Ono što smo mogli do sad da čujemo od predstavnika HDZ-a, nisam vidio taj draft i ne znam na šta se on odnosi tako da mi je teško komentarisati, ali ono što smo imali priliku da čujemo, HDZ se zalaže za rješenja jedan čovjek-jedan glas u gradu Mostaru”, kazao je Džaferović, upitan da prokomentira HDZ-ov prijedlog za grad Mostar.

Dodao je da bi to Mostar izjednačilo sa svim ostalim općinama u BiH, “što je za SDA neprihvatljivo, jer Mostar je posebno pitanje i kao posebno pitanje je tretiran u Dejtonskom mirovnom sporazumu“.

Džaferović je istaknuo da je pitanje Mostara vrlo značajno pitanje za BiH.

“Kada rasuđujemo o tome i kada je Mostar u pitanju, prije svega želimo da čujemo glas SDA iz grada Mostara i ljudi koji podržavaju SDA. To je, prije svega, obaveza i nas iz rukovodstva. Ali Mostar je jedno od najznačajnijih pitanja kada je u pitanju budućnost BiH i nije slučajno u Dejtonskom mirovnom sporazumu došlo do definiranja principa na kojima mora biti uređen Mostar”, istaknuo je Džaferović.

Po njegovim riječima, to je vezano i za sam Hercegovačko-neretvanski kanton, za balans unutar Hercegovačko-neretvanskog kantona, to je vezano i “za prolaz BiH prema luci Ploče kroz Republiku Hrvatsku i prolaz Republike Hrvatske kroz Neum, dakle kroz teritoriju BiH, to je vezano i za izlazak BiH na otvoreno more“.

“Dakle, to je jedan kompleks pitanja koji počinje u Mostaru i vrlo je vežno pravilno i na tim dejtonskim principima urediti ovo uređenje grada Mostara”, smatra Džaferović.

Što se tiče presude “Sejdić-Finci“, kazao je kako misli da treba nastaviti tamo gdje se stalo u razgovorima, gdje je medijaciju vodila Evropska komisija i komesar za proširenje u prošlom sazivu Evropske komisije Štefan File.

“Mislim da su tamo ponuđena dobra rješenja. Postoji opcija da se umjesto kantona uzmu u obzir općine u Federaciji BiH. Ali ono što ostaje, što je sasvim sigurno je da bi Ustav BiH, kada je u pitanju Predsjedništvo BiH, trebalo minimalno promijeniti, samo izbrisati etničke odrednice. Stajalo bi da BiH ima tri člana Predsjedništva BiH, od kojih se jedan direktno bira s teritorije entiteta RS, a dva se direktno biraju s teritorije entiteta Federacija BiH”, naveo je Džaferović.

Dodao je da bi se u Federaciji BiH uzimale u obzir pojedinačne općine kod izračuna kandidata koji su osvojili najveći broj glasova i kod njihovog izbora.

“Dakle, tu postoji nekoliko varijanti. Ni ta stvar nije do kraja dovršena i mi ćemo o tome govoriti kada bude za to vrijeme, ali to je osnova ovoga modela kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva”, kazao je Džaferović.

Kada je u pitanju Dom naroda, on navodi da u postojeću strukturu Doma naroda gdje postoje tri kluba konstitutivnih naroda, po pet delegata, trebalo bi uključiti i trojicu delegata iz reda onih koji ne pripadaju ni jednom konstitutivnom narodu, koje Ustav BiH naziva ostalima.

“Jedan bi se birao iz RS-a, a dva iz Federacije BiH. To je poznata stvar iz pregovora koje smo mi imali u procesu gdje je medijator bila Evropska komisija”, naveo je Džaferović.

Upitan u vezi s objavljivanjem rezultata popisa stanovništva u BiH, istaknuo je da struka treba to da uradi.

“Struka je kazala kako treba da se to uradi. Postoje međunarodni statistički standardi koje u ovoj situaciji trebamo i moramo svi da poštujemo i ako tako budemo postupali onda ćemo sasvim sigurno imati odluku. Ono što kaže međunarodni tim i što kaže EUROSTAT treba da bude primjenjeno u BiH. Oni koji su protiv toga, oni politiziraju stvar s popisom”, zaključio je Džaferović.


Komentariši